11.10.2019

Kuljetusten tilaajat arvostavat vastuullisten kuljetuspalveluiden toimintavarmuutta

Kuljetusten tilaajat pitävät laatua ja toimintavarmuutta suurimpana hyötynä vastuullisten kuljetuspalveluiden käytössä. Traficom toteutti kesän 2019 aikana tavarankuljetusten tilaajille suunnatun kyselyn, jonka tarkoitukseni oli selvittää, miten vastuullisuusnäkökulmia huomioidaan tiekuljetushankinnoissa. Alustavien tulosten mukaan yli 80 % kyselyyn vastanneista tilaajista vastasi laadun ja toimintavarmuuden vastuullisten kuljetuspalvelujen käytön hyödyksi, ja ne erottuivat selkeästi tilaajien tärkeimpänä pitäminä hyötynä.  

Kysely liittyy Vastuullisuuden nykytila tiekuljetushankinnoissa -tutkimukseen, joka valmistuu vuoden 2019 lopulla. Kysely lähetettiin kaupan ja valmistavan teollisuuden alan yrityksille, joiden liikevaihto on yli 1 milj. euroa. Kyselyyn vastasi heinä-elokuun aikana 270 yritysten edustajaa.

Tutkimus on jatkoa vuonna 2017 toteutetulle vastuullisuuden tutkimukselle, jossa tarkasteltiin vastuullisuutta kuljetusyritysten näkökulmasta. Vuoden 2017 kyselyssä 60 % kuljetusyrityksistä mainitsi toimintavarmuuden parantumisen yhdeksi turvallisten ja ympäristöystävällisten toimintatapojen suurimmista hyödyistä. Tulos on samansuuntainen VTT:n tekemän tiekuljetusyritysten turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallintaa käsitelleen tutkimuksen kanssa.

>> Lue koko tieliikenteen vastuullisuusmallin uutiskirje