28.11.2019

Kuljetusyritysten käytännön toimia energiatehokkuuden parantamiseksi

Päästötavoitteen saavuttaminen edellyttää merkittäviä päästövähennyksiä myös tiekuljetuksista. Kaikilla toimijoilla on mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä, ja kaikkien panosta tarvitaan.

Yritykset panostavat energiatehokkuutta parantaviin toimiin kustannussäästöjen vuoksi. Energiatehokkuuden parantaminen on kuljetusalalla myös keskeinen päästövähennyskeino ja ympäristötoimi, jota asiakkaat arvostavat ja edellyttävät.  

Kysyimme vastuullisuusmalliin kuuluvilta yrityksiltä, miten energiatehokkuus näkyy heidän toiminnassaan.  

Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy, toimitusjohtaja Kati Huhtala:

 • Energian käytöllä ja energiatehokkuudella on meidän kaltaiselle yritykselle erittäin suuri merkitys koko liiketoiminnan kannalta.
 • Energiatehokkuus näkyy arkipäiväisessä toiminnassamme suorittamiemme kuljetusten tarkan optimoinnin kautta mukaan lukien moderni vähäpäästöinen kuljetuskaluston ja rengasvalinnat. Teemme jatkuvasti työtä energiatehokkuuden parantamiseksi mm. kuljettajille suunnattujen taloudellisen ajotavan koulutuksilla sekä ohjataan kuljettajia kaikkiin niihin käytäntöihin, joilla polttoaineen kulutusta voidaan vähentää.
 • Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy:ssä vastuullisuusmalli ollut käytössä syksystä 2017 alkaen. Jo vastuullisuusmallin valmistelu- ja hakemisprosessi kesällä 2017 ohjasi tarkastelemaan syvällisemmin yrityksen eri toimintoja mm. johtamisen, kannattavuuden, osaavan henkilöstön, energiatalouden, ympäristön, kalustohuollon ja koulutuksen merkitystä erityisesti liiketoiminnan näkökulmasta.
   

Oy Harkka-yhtiöt Ab, yrittäjä Esa Harkka:

 • Kaiken kaikkiaan energiatehokkuus on avainsana yrityksemme kehittämisessä ja teemme monenlaisia toimia energian säästämiseksi. Viimeisimpinä toimenpiteinä yrityksessämme on investoitu sähköautojen julkiseen latauspisteeseen ja aurinkosähkövoimalaan. 
 • Latauspisteen hankinnassa hyödynsimme työ- ja elinkeinoministeriön sähköautojen julkisille latauspisteille myöntämää investointitukea (lataustuki.fi). Tuen tarkoituksena on edistää latausinfrastrukruurin laajenemista, joka taas on edellytyksenä sähköautojen yleistymiselle. Olemme siis omalta osaltamme ensimmäisten joukossa edistämässä vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistymistä.
 • Aurinkosähkövoimala on juuri kytketty käyttöön.  Sen tuotannolla pystymme valoisaan vuoden aikaan kattamaan toimipisteemme koko sähkönkulutuksen, ylijäämäsähkö menee myyntiin. Säästö energiakustannuksissa on merkittävä ja investoinnin takaisinmaksuaika kohtuullinen. Myös aurinkosähkövoimalan investoinnissa hyödynsimme uusiutuvan energian käytön edistämiseen myönnettävää tukea (tem.fi/energiatuki).
   

Savonlinja Oy, liiketoimintapäällikkö Harri Leskinen:

 • Savonlinjalle energiatehokkuus on kustannustehokkuutta. Toteuttamalla energiatehokkuutta ja kiinnittämällä huomiota energian käyttöön eri toiminnoissamme, toimimme myös arvojemme mukaisesti. Arvomme ovat välittäminen, edelläkävijyys, toiminnan laadukkuus, onnistuminen yhdessä ja asiakaslähtöisyys. 
 • Konkreettisina tekoina energiatehokkuus näkyy mm. kalustostamme huolehtimisena huolto-ohjelmamme mukaisesti sekä kaluston hallinnassa valintoina, joissa korostuvat järkevä polttoaineenkulutus ja ympäristöystävällisyys vähempinä päästöinä. Teemme mm. yhteistyötä Nesteen kanssa ja käytämme autoissamme ympäristöystävällistä Neste My Dieseliä, jonka käytön lisäämiseen olemme sitouttaneet myös asiakkaamme Vihreä matka tuotteen avulla. 
 • Parantaaksemme energiatehokkuutta, olemme esimerkiksi panostaneet varikkokiinteistöjemme ylläpitoon ja paneutuneet niiden energian käytön selvittämiseen säästökohteiden löytämiseksi. Esimerkiksi isojen varikkokiinteistöjen valaistukset kuluttavat huomattavan määrän energiaa ja uusimalla niitä led-valaistuksiksi, säästämme sekä energiaa että sähkölaskussa. Lisäksi olemme muuttamassa varikkokiinteistöjemme sähkön myyntisopimuksia CO2 vapaalla sähköllä tuotettuihin sopimuksiin.

 

SKAL Ry Kuljetusbarometrissä 1/2019:
Kuljetusyrittäjät aikovat parantaa kuljetustensa energiatehokkuutta seuraavan viiden vuoden sisällä hyödyntämällä erityisesti ennakoivaa ajotapaa (90 %) sekä käyttö- ja täyttöasteen maksimointia (84 %). 

Myös ympäristöystävällisen polttoaineen valinta kiinnostaa. Eniten suosiota saa biodiesel tai uusiutuva diesel (64 %), toisena maa- tai biokaasu (26 %). Joka kolmas aikoo hyödyntää asetusmuutoksella kasvatettua yhdistelmäpituutta (33 %). Sähkö houkuttaa noin joka kymmenettä kuljetusyrittäjää (12 %).

Linja-autoliitto Ry, Linja 2#2019:
Linja-autoala kantaa vastuuta tulevaisuudesta. Linja-auto on ympäristöystävällinen tapa liikkua. Euromoottorinormien ja biopolttoaineiden käyttöönoton myötä linja-autojen päästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Ensimmäiset sähköbussit ovat jo liikenteessä.

Linja-autot vähentävät myös ruuhkautumista. Mikäli yhdessä henkilöautossa matkustaa keskimäärin 1,5 henkilöä, niin yksi linja-auto korvaa 200 metrin pitkän henkilöautojonon.

 

>>> Lue koko tieliikenteen vastuullisuusmalli uutiskirje