11.10.2019

Vastuullinen kuljetuspalvelu pienentää tilaajan riskiä

Käyttämällä vastuullista kuljetuspalvelun tuottajaa tilaaja muun muassa pienentää tavaran toimitukseen liittyvien häiriöiden riskiä. Kuljetuspalveluiden vastuullisuuden arviointi ja huomiointi ovat siis osa kuljetuksia käyttävän yrityksen riskienhallintaa.

Vastuullisuuden nykytila kuljetushankinnoissa -kyselyyn vastanneista kuljetusten tilaajista yli 60 % piti kuitenkin kuljetuspalvelujen vastuullisuuden arviointia haasteellisena. Vastuullisuusmallin yksi tarkoitus on helpottaa vastuullisten kuljetuspalvelujen tunnistamista ja arviointia. Kuljetusyrityksen vastuullisuustodistus on osoitus siitä, että vastuullisuusmallin mukainen määritelmä vastuulliselle kuljetustoiminnalle täyttyy. Yritykset, joilla on voimassa oleva vastuullisuustodistus, raportoivat vastuullisuudestaan Traficomille myös todistuksen voimassa olon aikana.

Kuljetusten tilaajat voivat hyödyntää vastuullisuusmallin osa-alueita ja vähimmäisedellytyksiä myös tarkistuslistan tapaan kokonaisuutena tai itselleen soveltuvin osin kuljetuspalvelujen vastuullisuuden arvioinnissa ja vuoropuhelussa kuljetuspalveluntuottajien kanssa.

Vastuullisuustodistuksen saaminen edellyttää, että yritys osoittaa hakemuslomakkeella täyttävänsä vähimmäisedellytykset todistuksen saamiseksi. Traficom tarkistaa edellytysten täyttymisen hakemuksessa annettujen tietojen perusteella.

>>Tutustu yrityksiin, joilla on voimassaoleva kuljetusyrityksen vastuullisuustodistus 

>> Lue koko tieliikenteen vastuullisuusmallin uutiskirje