22.05.2018

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistus etenee

LVM:n hallinnonalan rakenteita muutetaan niin, että ne mahdollistavat entistä paremman palvelun, liiketoimintaympäristön ja tiedon hyödyntämisen. Uudistus on osa hallituksen tavoitetta liikenteen digitaalisten palveluiden rakentamisessa. Samalla esitetyn lain tavoitteena on turvata luotettavat ja sujuvat liikenne- ja viestintäverkot, sujuvoittaa sääntelyä sekä edistää hallinnon tuottavuutta ja vaikuttavuutta resurssien ja virastojen osaamisen monipuolisella ja tehokkaalla käytöllä.

Uuden Liikenne- ja viestintäviraston tehtäviin kuuluisivat nykyisen Viestintäviraston ja Trafin tehtävät sekä nykyisestä Liikennevirastosta siirtyviä, muun muassa julkisen liikenteen kehittämiseen sekä merikartoitukseen ja kauppa-alustukiin liittyviä tehtäviä. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen 3.5.2018. Uusi virasto aloittaisi 1.1.2019.

Liikenne- ja viestintäviraston tehtävät:

  • Edistää uusien liikenteen ja viestinnän palvelujen kehittymistä ja käyttöä sekä liikenne-ja viestintämarkkinoiden tasapuolisuutta, läpinäkyvyyttä ja toimivuutta
  • Varmistaa liikkumisen ja viestinnän palveluidenlaatua, turvallisuutta ja toimintavarmuutta
  • Edistää liikkumispalvelujen sekä liikenteen ja viestinnän automaation kokeiluja
  • Kehittää toiminnassaan syntyvien isojen tietomäärien hallintaa ja analytiikkaa sekä asiakaslähtöisiä sähköisiä asiointikanavia ja digitalisoi prosesseja
  • Huolehtii viestintäverkkojen ja -palveluiden toimivuudesta ja turvallisuudesta sekä varmistaa uusien digitaalisten palvelujen tietoturvan ja tietosuojan
  • Lisää luottamusta digitaalisiin palveluihin ja edistää yleistä tietoturvatietoisuutta
  • Varmistaa liikenne-ja viestintäjärjestelmän sekä verkkojen peittoa, toimivuutta, lisää toimintavarmuutta sekä selvittää ja poistaa verkkojen häiriöitä
  • Tukee yhteiskunnan kriittisten toimintojen varautumista ja huoltovarmuutta
  • Vähentää liikenteestä aiheutuvia ympäristöhaittoja
  • Varmistaa  mediamarkkinoiden toimivuutta            

 

Katso tarkemmin: