-
Luottamus ja toimintavarmuus

30.11.2022

Ajoterveys ei ole vain ikääntyvien asia vaan koskettaa kaikkia

Ajoterveys kuuluu jokaiselle liikkujalle ensimmäisestä mopokortista lähtien. Tilastoissa onnettomuuksien taustalla korostuvat etenkin päihde- ja mielenterveysongelmat, mutta myös kansansairautemme sydän- ja verisuonitaudit.

Ajo-oikeus edellyttää perusterveysvaatimusten täyttymistä

Ajaminen edellyttää kolmen asian yhteispeliä: näön, kognition eli tiedonkäsittelyn ja motoriikan. Koko tämän ketjun pitää olla kunnossa. "Ajo-oikeus ei ole automaattisesti kaikille kuuluva perusoikeus, vaan ajoterveysvaatimusten pitää täyttyä ja tämä tulee vielä tarvittaessa osoittaa", täsmentää Traficomin ajoterveyden asiantuntija, erikoislääkäri Petteri Harjuvaara.

Traficomin asiantuntijaksi Harjuvaara on siirtynyt puolustusvoimilta. Kokemusta on myös auton ratista kuljetus- ja taksialalta. "Traficomilla näen liikennelääketieteen ja liikenneturvallisuustyön osana yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden takaamista."

Kansansairaudet suurin välittömän riskin aiheuttaja

Vakavissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa välittömän riskin aiheuttajina korostuu ennen muuta suomalaisten kansansairaudet, kuten sydän- ja verisuonisairaudet. Tämän tyyppiset onnettomuudet kasaantuvat erityisesti ikääntyville.

"Onnettomuustilastoista saamme tietää, mitkä ovat vakavimpia ja suurimpia riskejä liikenteessä", Harjuvaara kertoo. "Mielenkiintoista tietoa saadaan myös sairauksista taustariskeinä."

Näissä tapauksissa onnettomuuksiin joutuu kaikenikäisiä kuskeja. Erityisesti psyykkiset sairaudet, mielenterveysongelmat ja päihdeongelmat ovat keskeisiä onnettomuuksiin johtaneita terveydellisiä taustatekijöitä.

"Tällainen tieto antaa selkeät suuntaviivat sille, mihin terveydenhuollossa tulisi panostaa enemmän myös liikenneturvallisuuden parantamiseksi" Harjuvaara jatkaa.

Yhteisenä tavoitteena liikenneturvallisuuden edistäminen ja takaaminen

Liikenteemme turvaamiseksi työskentelee Traficomin ja poliisin lisäksi erilaisia järjestöjä ja terveydenhuollon toimijoita. "Emme tee töitä pelkästään säädösten ja lakien takia, vaan työskentelemme yleisen turvallisuuden puolesta", Harjuvaara selventää. Parhaimpia onnistumisia uralla onkin ollut yhteistyön lisääntyminen ajoterveyden ja liikennelääketieteen kentällä. Traficomin pääasiallisena tehtävänä on tulkita kansallista ja kansainvälistä lakia, ja antaa niistä tarkentavia määräyksiä sekä ohjeita. Tämän lisäksi Traficom antaa neuvontaa, koulutusta ja opastusta muun muassa terveydenhuollon ammattilaisille. "Toimimme ikään kuin tulkkina lainsäädännön ja terveydenhuollon välissä."

Asiantuntijan terveiset yksityisautoilijoille

Ajoterveyteen vaikuttaa lukuisat ajokykyä haittaavat sairaudet, mutta voiko omaan ajoterveyteen vaikuttaa jotenkin?

"Ehdottomasti!" toteaa Harjuvaara. "Usein ihmiset saattavat arkailla tietyn oireen tai sairauden ilmi tuomista terveydenhuollossa kortin menettämisen pelossa. Tosiasiassa, mitä nopeammin sairaus saadaan tietoon, sitä tehokkaammin voidaan auttaa siinä, että ajokyky ja ajoterveys säilyisi mahdollisimman pitkään." Myös läheisten rooli on tärkeä, erityisesti ikääntyvien oireiden tunnistamisessa.

Tunnista omat ja läheistesi terveydelliset rajoitteet

Ajoterveys ei ole irrallinen muusta terveydestä tai toimintakyvystä. Yleisestä terveydentilastaan huolehtiminen pitää ajoterveydenkin hyvällä tasolla. "Ajoterveys ei todellakaan ole vain ikääntyvien ja esimerkiksi muistisairaudesta kärsivien asia, vaan koskettaa kaikkia." Tärkeänä Harjuvaara pitää myös ns. ajokunnon, eli lyhytaikaistenkin terveydellisten rajoitteiden havainnointia. "Esimerkiksi 39:n asteen kuumeessa ei saisi itse lähteä autolla apteekkiin vaan lääkkeet olisi hankittava toisin keinoin", Harjuvaara täsmentää.