-

 

Traficom-uutisissa kerromme liikenteen ja viestinnän ajankohtaisista asioista ja kehityksestä. 

Luottamus ja toimintavarmuus

29.09.2023

Traficom mukana uudessa yhteisessä Itämeren valvontaoperaatiossa

Monialaisessa merioperaatiossa (MMO) valvottiin kesäkauden ajan tehostetusti Itämeren liikennettä Viron, Suomen ja Latvian merialueilla. Uuden operaation keskeisiä tavoitteita oli parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä. Traficom osallistui ja sai huomata, että merellä liikkujat suhtautuvat turvallisuuteen vakavasti ja että yhteistoiminta sujuu.

Lue lisää
Luottamus ja toimintavarmuus

29.09.2023

ADAS – näkymätön apukuski kuljettajan tukena

Kuljettajaa avustavat ADAS-järjestelmät ovat vuosien mittaan yleistyneet autoissa. Kuskin paikalle istahtavalla tulisi aina olla tiedossa, millaisia järjestelmiä autossa on ja miten ne toimivat. Traficomin ADAS – näkymätön apukuski -sarjassa tutustutaan kehittyneisiin kuljettajaa avustaviin järjestelmiin. Verkkosivustolla ja videoilla esitellään muun muassa katveavustimen, kaistavahdin, älykkään nopeusavustimen ja automaattisen hätäjarrutuksen toimintaa.

Lue lisää
Luottamus ja toimintavarmuus

29.09.2023

Asematasotarkastukset ovat tärkeä osa lentoturvallisuuden varmistamista

RAMP- eli asematasotarkastukset lentokentillä ovat tärkeä osa lentoturvallisuuden varmistamista. Kansallisena ilmailuviranomaisena Traficomin asiantuntijat tarkastavat kotimaan kentillä ulkomaalaisia ja kotimaisia ilma-aluksia. Tavoitteena on alusten ja miehistöjen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen.

Lue lisää
Palvelut

29.09.2023

Datanhallinta-asetus tulee – Traficom valmistautuu uusiin tehtäviin

EU:n datanhallinta-asetuksen soveltaminen jäsenmaissa alkoi 24.9.2023. Suomessa asetuksen täytäntöön panevan lainsäädännön, joka koskee datan välityspalveluita ja data-altruismia, on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alusta. Samalla käynnistyvät Traficomin uudet säädökseen perustuvat rekisteröinti- ja valvontatehtävät.

Lue lisää
Luottamus ja toimintavarmuus

29.09.2023

Kunnille uusi maksuton palvelu kyberturvallisuuden parantamiseen

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus tarjoaa kuntien käyttöön useita maksuttomia palveluita, joiden avulla kuntien on mahdollista kehittää ja parantaa kyber- ja tietoturvallisuuttaan. Palveluita on kehitetty ja kehitetään edelleen yhdessä kuntien kanssa, jotta ne palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla käyttäjiään. Palvelut on kehitetty ja toteutettu yhteistyössä mm. Huoltovarmuuskeskuksen ja valtiovarainministeriön kanssa.

Lue lisää
Palvelut

29.09.2023

Sanomalehtijakelun valtionavustukset turvaavat kattavan jakeluverkon säilymisen

Traficom on myöntänyt valtionavustukset sanomalehtien jakeluun. Kirjeiden jakeluvelvoite vähenee kolmipäiväiseksi 1.10.2023, kun postilain muutos tulee voimaan. Valtionavustuksen tavoitteena on säilyttää sanomalehtien jakelu vähintään viitenä arkipäivänä viikossa myös alueilla, jotka jäävät sanomalehtien kaupallisen viisipäiväisen varhaisjakelun ulkopuolelle.

Lue lisää
Luottamus ja toimintavarmuus

30.08.2023

Väylien käytön uudet yhteiset käytänteet syntyivät tiiviissä yhteistyössä

Traficom, Finnpilot, Fintraffic ja Väylävirasto järjestivät kesä- ja elokuussa sidosryhmätilaisuuksien sarjan, joissa kuultiin tietopaketti merenkulun ajankohtaisista asioista ja käytiin arvokasta keskustelua. Usein muutokset vaativat onnistuakseen tiivistä yhteistyötä ja keskustelua eri toimijoiden kesken. Yksi esimerkki tästä on N2000-väylä- ja merikarttauudistus ja sen myötä muodostunut uusi väylien käytön tapa.

Lue lisää
Tulevaisuus

30.08.2023

Traficom mahdollistaa liikenteeseen liittyviä kokeiluita ja innovaatioita

Voimassa oleva tieliikennelainsäädäntö mahdollistaa automaattiautokokeilut Suomessa. Traficom auttaa toimijoita muun muassa kuljettajan määrittämisessä sekä auttamalla ajoneuvojen teknisen hyväksynnän ja rekisteröinnin kanssa.

Lue lisää