Tieliikenne
28.11.2019

Päästövähennystavoitteet haastavat kuljetusalan

Kuorma-autokuljetukset muodostivat Suomen liikenteen hiilidioksidipäästöt noin kolmanneksen. Päästötavoitteen saavuttaminen edellyttää siten merkittäviä päästövähennyksiä myös tiekuljetuksista. Erittäin haasteellisen tavoitteen edessä tarvitaan käyttöön kaikki mahdolliset keinot, eikä mikään sidosryhmä voi väistää vastuutaan.

Lue lisää
Tieliikenne
28.11.2019

Kuljetusyritysten käytännön toimia energiatehokkuuden parantamiseksi

Yritykset panostavat energiatehokkuutta parantaviin toimiin kustannussäästöjen vuoksi. Energiatehokkuuden parantaminen on kuljetusalalla myös keskeinen päästövähennyskeino ja ympäristötoimi, jota asiakkaat arvostavat ja edellyttävät.

Lue lisää
Tieliikenne
11.10.2019

Vastuullinen kuljetuspalvelu pienentää tilaajan riskiä

Käyttämällä vastuullista kuljetuspalvelun tuottajaa tilaaja muun muassa pienentää tavaran toimitukseen liittyvien häiriöiden riskiä. Kuljetuspalveluiden vastuullisuuden arviointi ja huomiointi ovat siis osa kuljetuksia käyttävän yrityksen riskienhallintaa.

Lue lisää
Tieliikenne
11.10.2019

Kuljetusten tilaajat arvostavat vastuullisten kuljetuspalveluiden toimintavarmuutta

Kuljetusten tilaajat pitävät laatua ja toimintavarmuutta suurimpana hyötynä vastuullisten kuljetuspalveluiden käytössä. Alustavien tulosten mukaan yli 80 % kyselyyn vastanneista tilaajista vastasi laadun ja toimintavarmuuden vastuullisten kuljetuspalvelujen käytön hyödyksi, ja ne erottuivat selkeästi tilaajien tärkeimpänä pitäminä hyötynä.  

Lue lisää
Viestintäverkot
24.09.2019

5G Momentum - Tulossa teemoitettuja työpajoja ja verkostoitumistilaisuuksia

5G Momentumin syksyn työpajojen aiheet on valittu keväällä tehdyn kyselyn perusteella. Kutsu tilaisuuteen lähetetään kyselyssä kiinnostuksensa aiheeseen esittäneille ja alan toimijoille.

Lue lisää