-
Tulevaisuus

30.08.2023

Traficom mahdollistaa liikenteeseen liittyviä kokeiluita ja innovaatioita

Voimassa oleva tieliikennelainsäädäntö mahdollistaa automaattiautokokeilut Suomessa. Traficom auttaa toimijoita muun muassa kuljettajan määrittämisessä sekä auttamalla ajoneuvojen teknisen hyväksynnän ja rekisteröinnin kanssa.

Lue lisää
Tulevaisuus

30.06.2023

Traficom isännöi kansainvälisen merikartoitusjärjestön kokousta 5.–9.6.

Traficom isännöi kansainvälisen merikartoitusjärjestön IHO:n Hydrographic Services and Standards (HSSC) -komitean kokousta Helsingissä 5.–9.6.2203. Keskeisenä teema oli tulevaisuuden S-100-navigointituotteet ja niihin liittyvät standardit. Ensimmäiset tuotteet on tarkoitus saada merenkulkijoiden käyttöön vuonna 2026. Myös autonomisen merenkulun vaikutukset kartta- ja navigointitietopalveluihin olivat keskustelussa.

Lue lisää
Tulevaisuus

28.04.2023

Suomi on ehdolla merenkulkujärjestö IMO:n neuvostoon

Suomi tavoittelee jäsenyyttä Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n päättävässä elimessä, neuvostossa vuosina 2024–2025. Suomi haluaa olla vaikuttamassa IMO:ssa entistä vahvemmin ilmastomuutoksen pysäyttämiseen, uusien teknologioiden hyödyntämiseen merenkulun turvallisuuden parantamiseksi ja tasa-arvon edistämiseen merenkulussa.

Lue lisää
Tulevaisuus

31.03.2023

Kestävän liikkumisen edistämiseen jälleen valtionavustuksia

Traficom on myöntänyt alkuvuonna yhteensä 16,7 miljoonaa euroa valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman ja liikkumisen ohjauksen hankkeisiin sekä kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin ympäri Suomen. Tavoitteena on vaikuttaa kulkutapavalintoihin, tukea kestävää liikkumista ja vähentää liikenteen päästöjä. Lisäksi joukkoliikenteelle myönnettiin 39 miljoonaa euroa valtionavustusta – puolet puhtaan kaluston edistämiseen.

Lue lisää
Luottamus ja toimintavarmuus

31.03.2023

Kyberturvallisuuskeskus mukana viranomaisten ja yritysten Varo, varmista, varoita -yhteiskampanjassa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on mukana viranomaisten ja yritysten yhteisessä Varo, varmista, varoita -kampanjassa, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta erilaisista digihuijauksista. Kampanjan myötä halutaan muistuttaa, että meistä jokainen voi torjua huijauksia myös itse.

Lue lisää
Tulevaisuus

28.02.2023

Traficomin uusi Datatalousverkosto rakentaa reilumpaa datataloutta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin perustettu uusi verkosto on aloittanut toimintansa tammikuussa 2023. Uuden verkoston johtaja Jenni Koskinen on valmiina vastaanottamaan EU:n uudet digi- ja datasäädökset: "Tulossa on paljon uudenlaisia velvoitteita ja säädäntöä datan saatavuuteen, hyödynnettävyyteen, verkkoympäristön avoimuuteen ja turvallisuuteen liittyen. Komission datasäädökset pyrkivät muokkaamaan datan sisämarkkinoita ja luomaan yrityksille tasavertaisia mahdollisuuksia", kertoo Jenni Koskinen.

Lue lisää