-
Tulevaisuus

25.03.2024

Sidosryhmätyöllä kohti toimivampaa ja turvallisempaa tulevaisuutta

Traficomin yli 1000 asiantuntijaa tekee päivittäin arvokasta sidosryhmätyötä niin eri liikennemuotojen kuin digimaailmaa pyörittävien taajuuksien ja verkkojen äärellä. On tärkeää pysyä jatkuvasti tuoreimman tietämyksen kärjessä ja olla valmiina tuomaan faktaa ja näkökulmia keskusteluun sekä päätöksenteon tueksi. Siksi traficomilaiset tekevät yhteistyötä laajalla rintamalla alan toimijoiden kanssa – niin yrityssektorilla kuin julkisella puolellakin – sekä kotimaassa että kansainvälisissä foorumeissa.

Lue lisää
Tulevaisuus

31.01.2024

Pääjohtaja Jarkko Saarimäki luottaa asiantuntijoiden osaamiseen ja yhteistyön voimaan

Traficom sai uuden pääjohtajan joulukuussa. Jarkko Saarimäki uskoo luottamukseen toiminnan kulmakivenä ja näkee viraston roolin aktiivisena vaikuttajana muuttuvassa toimintaympäristössä. Nyt on aika panostaa osaamista edelleen vahvistavaan kulttuuriin ja ottaa kiinni uusien teknologioiden toimintaa ja palveluja tehostavista mahdollisuuksista. Samalla arvopohjainen yhteistyö ja verkostot muodostavat merkittävän osan viraston työn vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Lue lisää
Tulevaisuus

31.01.2024

Uudessa hankkeessa vähennetään raskaan liikenteen päästöjä

Traficom on mukana Suomen ympäristökeskuksen (Syke) koordinoimassa Ilmastoratkaisujen vauhdittaja ACE -hankkeessa, joka saa rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Traficomin vastuulla on raskaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävää kokonaisuus, jossa pilotoidaan sähkökäyttöisiä ja kaasukäyttöisiä kuorma-autoja sekä lataus- ja tankkausinfrastruktuuria. Lisäksi on tarkoitus kehittää vähäpäästöisen liikenteen ekosysteemin älykästä integrointia sähköverkkoon, energian paikallista tuotantoa ja varastointijärjestelmiä sekä uusia palvelukonsepteja.

Lue lisää
Tulevaisuus

18.12.2023

Suomi pääsee nyt vaikuttamaan Kansanvälisen merenkulkujärjestö IMO:n neuvostossa

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n yleiskokous äänesti 1.12.2023 neuvoston jäsenistä vuosille 2024–2025. Suomi valittiin 40 jäsenmaan muodostamaan neuvostoon ja sai näin entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa Suomelle tärkeisiin merenkulun kansainvälisiin säädöksiin ja alan kehitykseen.

Lue lisää
Tulevaisuus

18.12.2023

Biopohjaisten kestävien lentopolttoaineiden rooli päästövähennyksissä kasvaa

Biopohjaisista kestävästi tuotetuista raaka-aineista valmistetut lentopolttoaineet ovat tärkeässä roolissa, kun lentoliikenne tavoittelee merkittäviä päästövähennyksiä. Tämä käy ilmi Traficomin selvityksestä. Biopohjaisten kestävien lentopolttoaineiden kysyntä ja tarjonta ovat kiihtyvässä kasvussa.

Lue lisää
Tulevaisuus

31.10.2023

Traficomin Kaikki liikkeessä 2030 -virtuaalitapahtuma 9.11.2023 klo 9-12

Suuntaa katseesi liikenteen ja viestinnän tulevaisuuteen! Tule sinäkin tarkastelemaan kanssamme kyberturvallisuuden näkymiä, liikenteen muutosta sekä uusien teknologioiden mahdollisuuksia arjen ratkaisuissa. Kuulemme kotimaisten puhujien näkemysten lisäksi myös ajatuksia kansainvälisiltä visionääreiltä.

Lue lisää