-
Luottamus ja toimintavarmuus

15.12.2022

Huviveneiden markkinavalvonta toi esiin huolestuttavia puutteita

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom osallistui useamman EU-maan yhteiseen markkinavalvontaprojektiin, jossa testattiin 30 huviveneen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus. Tulokset olivat huolestuttavia: testatuista veneistä 21 ei täyttänyt huvivenedirektiivin vaatimuksia vähintään yhden olennaisen vaatimuksen osalta.

Projektissa testattiin yhteensä 14 CE-merkittyä ilmatäytteistä venettä ja 16 avovenettä. Tavoitteena oli varmistaa, täyttävätkö ne huvivenedirektiivin olennaiset vaatimukset. Testiveneet ovat tyypillisiä mökki-, kalastus- tai apuveneitä.

Veneitä upposi ja kaatui testeissä

Testatuista avoveneistä 12:lla ei ollut asianmukaisia välineitä veden varasta veneeseen uudelleen nousemista varten. Yhteensä 13 mallia ei läpäissyt varalaitavaatimusta, laitakuormakoetta tai kelluntatestiä vedellä täytettynä.

"Veneilyonnettomuuksissa menehtymisistä suurin osa johtuu juuri laidan yli putoamisesta tai veneen kaatumisesta. Veneestä tulisi löytyä väline, kuten kahva tai askelmat, joiden avulla veneeseen pääsee nousemaan", johtava asiantuntija Kimmo Patrakka kertoo.

"Huolestuttavan moni vene ei myöskään täyttänyt vaatimuksia vakavuuden tai kelluvuuden osalta. Testeissä upposi tai kaatui useampi vene", Patrakka jatkaa.

Myös dokumenteissa puutteita

Ilmatäytteisissä veneissä havaitut turvallisuuspuutteet olivat pääosin vähäisiä. Kaikissa ilmatäytteisissä veneissä oli puutteita pakollisissa merkinnöissä tai dokumenteissa. Avoveneissä vastaavia puutteita oli 88 prosentilla.

"Ohjeet veneen turvallisesta käyttämisestä annetaan omistajan käsikirjassa, ja siinä olevat puutteet lisäävät merkittävästi onnettomuusriskiä", Patrakka sanoo.

Suomalaistoimijat ryhtyneet pääosin vapaaehtoisiin toimiin veneiden korjaamiseksi

Suomalaisvalmisteisia veneitä oli mukana testeissä kolme. Suomen markkinoilla olevia, muualla valmistettuja veneitä testeissä oli kuitenkin useita.

"Vaikka suomalaisvalmisteisista veneistä löytyi testeissä vakavia puutteita, on hyvä, että suomalaiset toimijat ovat pääosin ryhtyneet vapaaehtoisiin toimenpiteisiin veneiden korjaamiseksi ja kantavat näin vastuunsa", Patrakka sanoo.

Valvonnan avulla kohti parempaa veneilyturvallisuutta

Traficom jatkaa yhteydenpitoa asianomaisten toimijoiden kanssa korjaavien toimien osalta ja valvoo, että ne toteutetaan. Traficom valvoo Suomen markkinoilla myytävien huviveneiden vaatimuksenmukaisuutta ja edistää näin veneilyturvallisuutta.

EU:n osarahoittamaan, lähes kolmevuotiseen JAHARP18-projektiin osallistui seitsemän eri EU:n jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiset. Projektin koordinaattorina toimi PROSAFE-tuoteturvallisuusverkosto.

>> Lue myös Traficomin uutinen 8.12.2022: JAHARP18-markkinavalvontaprojektissa testatut veneet ja niissä havaitut puutteet