-
Luottamus ja toimintavarmuus

25.03.2024

Ilmailun turvallisuustaso Suomessa korkea

Vuosi 2023 sujui suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa jälleen kokonaisuutena turvallisesti. Onnettomuuksia ei tapahtunut. Tiedot selviävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin katsauksesta ilmailun turvallisuustilanteeseen vuonna 2023. Traficom edistää aktiivisesti ilmailun turvallisuutta ja panosti erityisesti ilmailun kyberturvallisuuteen viime vuonna.

Suomalaisen kaupallisen ilmakuljetuksen liikennemäärä jatkoi kasvuaan edellisvuoteen verrattuna. Koronapandemiaa edeltävään vuoteen 2019 verrattuna lukemat olivat kuitenkin edelleen noin 15 % matalammat. Vuonna 2022 Ukrainan sodan johdosta tapahtui merkittäviä muutoksia lentoreitteihin Venäjän ilmatilan sulkeutuessa eurooppalaisilta operaattoreilta. Tilanne jatkui samanlaisena myös vuonna 2023.

Läheltä piti -tilanteita dronejen kanssa

Viime vuonna suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa onnettomuuksia ei tapahtunut, mutta vakavien vaaratilanteiden määrä (yhteensä 7) kasvoi edellisvuosiin verrattuna hiukan. Kolmessa tapauksessa suomalainen lentokone oli vähällä törmätä droneen ulkomailla. Droneja oli lennätetty selkeästi väärässä paikassa, joko liian lähellä kiitotietä tai huomattavan korkealla.  

Lisäksi lääkärihelikoptereille tapahtui talviolosuhteissa kaksi vakavaa vaaratilannetta. Helsinki-Vantaan-lentoasemalla tapahtui myös kaksi vakavaa vaaratilannetta. Toisessa lentokone joutui palaamaan lintutörmäysten jälkeen laskuun ja toisessa lapsimatkustaja oli kävellä viereiselle seisontapaikalle rullanneen koneen potkureihin.

Yleis- ja harrasteilmailussa neljä onnettomuutta

Suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa tapahtui neljä onnettomuutta. Vuosi sujui onnettomuuksien määrällä mitattuna selvästi viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa paremmin. Valitettavasti yksi onnettomuuksista johti kuolemaan, kun näytöstaitolennolla ollut lentokone syöksyi maahan ja lentäjä menehtyi. Vakavia vaaratilanteita tapahtui 13, joka on kymmenen vuoden keskiarvon alapuolella.

Ilmoitukset GPS-häiriöistä kasvaneet – ei vaikutuksia lentoturvallisuuteen

Vuonna 2023 Traficom sai ilmailun toimijoilta reilusti yli 18 000 lentoturvallisuusilmoitusta, mikä on selvästi yli kaksinkertainen määrä vuosien 2013–2022 keskiarvoon verrattuna.

Suurin syy kasvaneeseen ilmoitusmäärään parina viime vuonna on lisääntynyt GPS-häiriöilmoitusten määrä, joita tehtiin noin 7 500 vuonna 2023 ja noin 1 500 vuonna 2022. Ilma-alusten satelliittinavigointijärjestelmien häiriöitä havaittiin edelleen erityisesti konfliktialueiden läheisyydessä. Häiriöt eivät aiheuttaneet merkittäviä vaikutuksia lentoturvallisuudelle.

Myös muiden lentoturvallisuusilmoitusten määrä oli aiempia vuosia suurempi, vaikka onnettomuuksien ja merkittävämpien vaaratilanteiden määrä on pysynyt pienenä.

"Raportointiaktiivisuus on kehittynyt hyvään suuntaan. Ilmailun toimijoiden raportointi on olennainen osa turvallisuusketjua. Raportointi on anonyymiä ja niin toimijoiden kuin viranomaisen analysoinnissa keskitytään turvallisuuden lisäämiseen ei syyllisten etsimiseen", sanoo johtaja Jari Pöntinen.

Ilmailun kyberturvallisuuden kehittäminen jatkui

Vuonna 2023 Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnan toimenpiteiden painopisteinä olivat Ukrainan sodan aiheuttamien toiminnan muutosten ja uhkien tunnistaminen ja huomiointi valvonnassa sekä turvallisuuden edistämisessä. Ilmailun kyberturvallisuuden kehittäminen jatkui vahvasti.

Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta, Suomen ilmailulle määritetyt strategiset turvallisuustavoitteet, toiminnan periaatteet ja käytännön toiminta ilmailun turvallisuuden parantamiseksi on kuvattu Suomen ilmailun turvallisuusohjelmassa ja sen liitteissä Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma ja Suomen ilmailun turvallisuuden suorituskykytavoitteet ja -mittarit.

Lue myös

>> Suomen ilmailun turvallisuusohjelma

>> Suomen ilmailun turvallisuus 2023 

>> Ilmailun turvallisuustilastot tieto.traficom.fi-sivustolla