-
Luottamus ja toimintavarmuus

31.10.2022

Liikenneturvallisuusstrategian avulla liikenteestä entistä turvallisempaa jokaiselle liikkujalle

Suomessa valmistui tänä vuonna uusi liikenneturvallisuusstrategia, joka käsittelee useiden eri toimenpiteiden avulla kaikkia liikennemuotoja. Mitä strategia tarkoittaa käytännössä ja mitkä sen hyödyt ovat? Keskustelimme aiheesta Traficomin tieliikenneturvallisuusekspertin, johtavan asiantuntijan Inkeri Parkkarin kanssa.

Aivan ensimmäiseksi, mikä on liikenneturvallisuuden tila Suomessa tällä hetkellä?

Liikenneturvallisuuden tila on aika lailla erilainen eri liikennemuodoissa. Esimerkiksi kaupallisessa ilmakuljetuksessa (matkustajalennot) onnettomuuksia ei käytännössä tapahdu. Harrasteilmailussakin vakavia onnettomuuksia tapahtuu harvakseltaan.

Raideliikenteessä henkilövahinkoja aiheuttaneet onnettomuudet ovat useimmiten junan alle jääntejä tai tasoristeysonnettomuuksia. Vesiliikenneonnettomuuksissa on viime vuosina menehtynyt keskimäärin 40 henkilöä. Tieliikenteessä tilanne on heikoin, sillä vuoden 2021 aikana sattui 225 liikennekuolemaa. Liikenneturvallisuutta on ollut tapana mitata kuolemien määrässä, joka ei ehkä ole osuvin mittari kaikkiin liikennemuotoihin ja siksi tilannetta seurataankin eri tavoin eri liikennemuodoissa.

Mikä on liikenneturvallisuusstrategia?

Liikenneturvallisuusstrategian tarkoituksena on ohjata kokonaisvaltaisesti liikenneturvallisuustyötä seuraavien vuosien aikana. Nyt mukana ovat ensimmäistä kertaa kaikki liikennemuodot. Vetäjänä toimii Liikenne- ja viestintäministeriö. Strategiaa ohjaa visio, jonka mukaan kenenkään ei tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä vuoteen 2050 mennessä. Strategia käsittää yhteensä 103 erilaista toimenpidettä ja sen toimikausi kestää vuoteen 2026 asti.

Tätä kaikkea tehdään yhteistyössä muiden organisaatioiden, kuten eri hallinnonalan ministeriöiden ja niiden alaisten virastojen sekä poliisin, kuntien, järjestöjen ja keskeisten liikenneturvallisuustahojen, kanssa. Viisaus ei suinkaan asu yhdellä taholla. Liikenneturvallisuustyössä on tärkeää, että päätöksenteko pohjautuu tutkittuun tietoon ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin.

Mitkä ovat uudistetun strategian tärkeimmät hyödyt ja tavoitteet?

Uuden strategian käyttöönotto oli kaivattu ja ilolla vastaanotettu asia. On myös hienoa, että strategiaan on sitouduttu eri tahojen osalta ja että liikenneturvallisuuteen panostaminen mainittiin hallitusohjelmassa. Strategia toimii myös alueellisen liikenneturvallisuustyön selkänojana.

Yksi tärkeä tavoite on edelleen nostaa liikenneturvallisuuden painoarvoa ja merkitystä koko yhteiskunnan kannalta. Pelkästään vakavimmista tieliikenneonnettomuuksista aiheutuu vuositasolla yli miljardin euron kustannukset. Lisäksi onnettomuudet aiheuttavat paljon inhimillistä kärsimystä, jota ei voi mitata rahassa. 

Miten uusi liikenneturvallisuusstrategia vaikuttaa Traficomin toimintaan?

Traficom on mukana strategian 43 eri toimenpiteessä ja päävastuutahona niistä 26:ssa. Strategiatyön oheen on perustettu myös liikenneturvallisuuden seurantatiimi, joka toteuttaa strategian seuraamista talossa sekä ylläpitää kokonaiskuvaa. Lisäksi tiimin kautta ylläpidetään ja päivitetään tieto.traficom.fi -turvallisuussivuille ajantasaista tietoa liikenneturvallisuuden tilasta. Kaiken kaikkiaanhan liikenneturvallisuuden edistämisessä pitää laajasti huomioida ihmiseen, kulkuneuvoon, liikenneympäristöön ja koko liikennejärjestelmään liittyviä seikkoja. Tätä laajaa katsantokantaa myös Traficom edistää.

Mikä on Traficomin rooli liikenneturvallisuuden edistämisessä?

Traficomilla on laaja rooli laajalla kentällä liikenneturvallisuuden edistämisessä. Traficomilla on useita lakisääteisiä tehtäviä, joiden avulla vaikutamme eri liikennemuotojen turvallisuuteen, esimerkiksi kuljettajakoulutukseen ja eri liikennemuotojen pätevyyksiin liittyen. Teemme myös esimerkiksi ajoneuvojen markkinavalvontaa ja myönnämme erilaisia toimilupia.

Traficom myös ylläpitää liikennejärjestelmäanalyysia, johon kootaan strateginen kokonaiskuva liikennejärjestelmän nykytilasta, kehitystarpeista ja toimintaympäristön kehityksestä. Liikennejärjestelmän toimintakyvyn ylläpitämisessä huomioidaan myös kyberturvallisuusnäkökulma. Kaiken tämä työn mahdollistavat virastossa työskentelevät oman aihepiirinsä huippuosaajat.

Loppuun vielä yksi perinteinen kysymys: mitä pitää jokaisen liikenteessä kulkijan ottaa huomioon syksyn tullen?

Tulee muistaa, että liikkuminen muuttaa muotoaan näin syksyn tullen pimeyden ja sateiden lisääntyessä. Tarkkaavaisuutta tarvitaan niin kaupungissa kulkiessa, maanteillä kuin tasoristeyksissäkin. Mikäli vielä veneilee, niin kaikki tarpeelliset turvavarusteet ja lämpimät vaatteet pitää edelleen muistaa ottaa mukaan.

Muiden huomioonottaminen pätee vuodenajasta riippumatta, samoin kuin sen varmistaminen, että havaitsee muut ja tulee myös itse havaituksi. Heijastimet ja valot kannattaa siis viimeistään nyt kaivaa esiin!

>> Tutustu liikenneturvallisuusstrategiaan tarkemmin