-
Luottamus ja toimintavarmuus

30.11.2023

Palveluita, verkostoja ja rahoitusta kybertoimialalle

Kun puhutaan viranomaisyhteistyöstä, se tarkoittaa usein lupia, ilmoituksia, valvontaa tai sääntelyä. Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen kohdalla se tarkoittaa myös esimerkiksi organisaation käyttöön tarjottavia palveluita ja verkostoja, joissa tavataan ja vaihdetaan luottamuksellista tietoa toimialakohtaisissa verkostoissa. Kyberturvallisuuskeskuksen yhteydessä toimii myös kansallinen koordinointikeskus, jonka yksi tehtävä on järjestää rahoitushakuja tietoturvan kehittämiseksi.

Liiketoiminta ja julkisten palveluiden toimivuus on pitkälti riippuvaista verkkojen toimivuudesta, ja me suomalaiset olemmekin ylpeitä turvallisista ja toimintavarmoista tietoliikenneverkoista. Tietoturva on viime aikoina noussut puheenaiheeksi usein. Tietoturvan epäonnistumiset voivat näkyä asiakkaille palveluiden häiriöinä, mutta myös liiketoiminnan kokonaan seisauttaviakin tapauksia tunnetaan. Hyvin huolehdittu kyberturvallisuus voi olla kilpailuvaltti. Kyberturvallisuuskeskus tukee organisaatioiden kyberturvallisuutta monipuolisesti.

Verkostot ovat voimavara

Kyberturvallisuuskeskus tekee läheistä verkostoyhteistyötä julkisen hallinnon sekä huoltovarmuuden kannalta kriittisten toimialojen kanssa. Verkostoyhteistyön tavoitteena on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen suojaaminen kyberuhkilta sekä kriittisten toimialojen kyberturvallisuuden kehittyminen. Verkostojen ehdoton vahvuus on niiden vapaaehtoisuus, jolloin niihin osallistuvat ne toimijat, jotka kokevat toiminnasta olevan hyötyä. Ketään ei pakoteta mukaan. Verkostojen luottamuksellinen tiedonvaihto myös auttaa tuottamaan kansallista tilannekuvaa, jota hyödynnetään yhteiskunnassa erilaisiin tarpeisiin. Pitkäikäisimmät verkostot ovat toimineet jo toista kymmentä vuotta.

>> ISAC-tiedonvaihtoryhmät

Palveluita organisaatioille

Kyberturvallisuuskeskus tuottaa organisaatioiden käyttöön palveluita, joilla pyritään tunnistamaan ja havaitsemaan kyberriskejä ja -uhkia, suojautumaan kyberriskien varalta sekä palautumaan niistä.

Keskeiset palvelumme organisaatioille ovat:

>> HAVARO - vakavien tietoturvaloukkauksien havainnointi- ja varoituspalvelu

>> Kybermittari - Palvelu ja työkalut organisaatioiden kyberturvallisuuden arviointiin ja kehittämiseen

>> Harjoitustoiminta - tukea harjoitusten järjestämiseen

>> Kyberturvallisuuskeskuksen kaikki palvelut 

Rahoitustukea kyberturvallisuuden kehittämiseen

Kyberturvallisuuskeskus myöntää rahoitustukea monenlaisin kyberturvallisuushankkeisiin. Vuosina 2023-2024 pk-yritykset ovat voineet hakea avustusta tietoturvan kehittämiseen (nk. Tietoturvaseteli) yhteensä 6 miljoonaa euroa. Lisäksi, vuodesta 2023 alkaen Kyberturvallisuuskeskus on myöntänyt rahoitustukea kyberturvallisuuden tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita edistäviin hankkeisiin kansallisen koordinointikeskuksensa toimesta. Vuosina 2023-2024 rahoitustukea on haettavissa modernien kyberturvallisuusratkaisujen ja -innovaatioiden käyttöönottoon ja levittämiseen.

Rahoitustukea myönnetään kansallisen ja EU-tason kyberturvallisuuskapasiteetin kasvattamiseksi. Yleisesti kansallisen koordinointikeskuksen tehtävänä on luoda edellytyksiä suomalaiselle kyberturvallisuustoimialalle, kuten yrityksille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille osallistua kansainväliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Koordinointikeskus esimerkiksi kokoaa ja kehittää kansallista kyberturvallisuuden tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden osaamisyhteisöä ja tukee sen jäseniään rajat ylittäviin EU-rahoitushankkeisiin osallistumisessa.

>> Kyberturvallisuuden tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden kansallinen koordinointikeskus

"Kyberturvallisuuden asettamat vaatimukset kehittyvät koko ajan ja kovaa vauhtia. Kyberturvallisuus ei ole vain tietoturvan asia, vaan se kuuluu kaikille ja koskettaa organisaation henkilöstöä, johtoa ja toimintoja henkilöstöhallinnosta hankintoihin, järjestelmiä ja laitteita. Kyberturvallisuudesta täytyy huolehtia koko organisaation, tuotteen ja palvelun elinkaaren ajan, sitä täytyy johtaa ja se vaatii resursointia, osaamista ja rahaa. Tämä kehityskulku ei ole pysähtymässä. Yhteistyöllä, aktiivisuudella ja riittävällä avoimuudella päästään hyviin tuloksiin", toteaa Kyberturvallisuuskeskuksen kyberpalveluiden kehityksestä vastaava johtaja Pekka Jokinen.

Alkuun pääsee suhteellisen pienillä askelilla. Aloita tutustumalla jutun linkkeihin!