-
Luottamus ja toimintavarmuus

30.06.2023

Suomi vahvasti mukana kansainvälisessä ilmailun turvallisuustyössä

Kesäkuun alussa ilmailun kansainvälisiä ammattilaisia kerääntyi Helsinkiin keskustelemaan siitä, miten viranomaiset ovat onnistuneet ilmailun turvallisuusjärjestelmiin kohdistuvassa valvonnassa ja miten valvontaa voisi kehittää. Tilaisuus tarjosi ilmailun toimijoille mahdollisuuden tuoda esiin ajatuksia ja toiveita turvallisuudenhallintaan liittyen. Tilaisuus oli osa ilmailun turvallisuuteen keskittyvän kansainvälisen työryhmän viisipäiväistä kokousta.

Suomi on vuodesta 2015 kuulunut ilmailun turvallisuutta edistävään 35:n maan kansainväliseen SM ICG (Safety Management International Collaboration Group) -työryhmään. Kahdesti vuodessa järjestettävät viisipäiväiset kokoukset toivat tänä vuonna ensimmäistä kertaa työryhmän jäsenet Suomeen. Pääasiallisena siviili-ilmailusta vastaavana viranomaisena Traficom oli kesäkuisen tilaisuuden vetovastuussa.

"Suomi on hyvin aktiivinen ilmailun turvallisuudenhallintaan liittyvissä teemoissa. Niin suomalaiset ilmailun toimijat kuin Traficom viranomaisena osallistuvat aktiivisesti ilmailun turvallisuuden parantamiseen", kertoo erityisasiantuntija Aila Järveläinen.

SM ICG:n tehtävänä on harmonisoida turvallisuudenhallintaan liittyviä käytäntöjä, luoda ilmailun turvallisuuteen, turvallisuudenhallintaan sekä turvallisuuskulttuuriin liittyvää ohjeistusta ja työkaluja.

Viranomaistoimintaa arvioitiin kokousten yhteydessä järjestetyssä keskustelutilaisuudessa

Työryhmän kokousten toisena päivänä järjestettiin ilmailun toimijoille kohdennettu tapahtuma eli Industry Day. Tänä vuonna päivän aikana kuultiin kahdeksan puheenvuoroa viranomaisten tekemiin auditointeihin ja turvallisuudenhallintajärjestelmien (Safety Management Systems, SMS) tehokkuuden arviointeihin liittyen. 

Puheenvuoroja kuultiin ilmailun eri toimintojen edustajilta, kuten lentoyhtiöiden, lennonvarmistuksen, lentokelpoisuuden, lentokentän pitäjien, koulutusorganisaation, sotilasilmailun viranomaistoiminnon ja vierailevana puhujana toimineen Säteilyturvakeskuksen (STUK) esiintyjältä.

Ilmailun turvallisuus on ennakointia

Ilmailun toimijoilla on velvoite implementoida turvallisuudenhallintajärjestelmä (SMS), jonka tarkoituksena on ehkäistä vaaratilanteiden syntyä ja hallita ilmailun turvallisuuteen liittyviä riskejä. Näiden järjestelmien tarkoituksena on tunnistaa mahdolliset uhat, arvioida niistä aiheutuvat riski ja suojautua riskin konkretisoitumisen seurauksilta jo ennen kuin ne pääsevät syntymään. 

Viranomaiset ovat auditoineet ja arvioineet näiden järjestelmien tehokkuutta nyt reilun kymmenen vuoden ajan ja Industry Day -tapahtuma oli hyvä mahdollisuus saada käsitystä siitä, miten viranomaisen toiminta on tukenut toimijoita SMS-järjestelmien tehokkuuden kehittämisessä, tai miltä osin viranomaisen valvonnassa on tunnistettu kehitystarpeita.

"Menetelmät ja osaaminen aiheesta ovat kymmenen vuoden aikana kehittyneet. Nyt kokousten yhteydessä oli hyvä hetki tarkastella, teemmekö oikeita asioita oikealla tavalla. Tähän tarvitsemme toimijoidemme näkemyksiä ja palautetta", Järveläinen sanoo.

Kokousviikko antoi eväitä tulevaan työskentelyyn

Järveläisen mukaan kokousviikko onnistui hyvin ja viikon aikana kuullut puheenvuorot olivat viranomaiselle hyödyllisiä ja antoivat mahdollisuuden vapaamuotoiseen kokemusten ja tiedon vaihtoon sekä parhaiden käytäntöjen jakamiseen eri viranomaisten kesken.

"Industry Dayssa viranomaisen arvioinnin merkitystä toimijoiden turvallisuudenhallintajärjestelmän kehittymiselle tarkasteltiin kriittisesti ja rakentavasti. Tilaisuudesta saatiin niin kuulijoille kuin SM ICG:n ryhmällekin eväitä tulevaan työskentelyyn", Järveläinen summaa.

>> Lue lisää SM ICG:stä

>> Tutustu Industry Dayn esityksiin