-
Luottamus ja toimintavarmuus

30.11.2023

Tekstiviestihuijaukset kuriin lähettäjätunnuksen suojauksella

Organisaatiot ovat voineet hakea 9.11.2023 alkaen tekstiviestien lähettäjätiedon suojausta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Kun lähettäjätahon tunnus on varmennettu aidoksi, viestin vastaanottaja voi varmistua viestin aitoudesta.

Tekstiviestien lähettäjätiedon väärentäminen on kansainvälinen ilmiö, joka näkyy myös Suomessa tapahtuvissa tietoverkkopetoksissa. Ilmiön taustalla on se, että tekstiviestit ovat helppo tapa rikollisille uhriensa tavoittamiseen. Tekstiviestihuijaukset ovat näkyneet erityisesti pankkien ja eri logistiikkayhtiöiden nimissä lähetetyissä väärennetyissä viesteissä. Esimerkiksi pankin asiakas ei usein ymmärrä, että tutussa SMS-viestiketjussa voi seassa olla rikollisen lähettämä viesti linkkeineen. Useimmat suomalaiset matkapuhelinten käyttäjät ovat saaneet näitä väärennettyjä viestejä matkapuhelimeensa.

Traficom kehottaa tekstiviestejä lähettäviä organisaatioita suojaamaan lähettäjätunnuksensa mahdollisimman pian

Traficomin 9.11.2023 voimaantullut määräys rajoittaa rikollisten mahdollisuutta väärentää tekstiviestin vastaanottajalle näkyvää lähettäjätietoa. Määräyksen myötä organisaatiot voivat suojata käyttämänsä lähettäjätunnukset (SMS Sender ID) tiettyjen reunaehtojen puitteissa ja varmistaa, ettei mikään muu taho voi käyttää samaa tunnusta Suomessa. Hakemukset lähettäjätunnusten suojaamisesta tehdään Traficomin verkkosivuilla olevalla lomakkeella.

Tämä uusi määräys ja sen mukainen toimintamalli SMS-viestien lähettämiseen on laadittu yhteistyössä teleyritysten kanssa. Myös kaikki keskeiset SMS-palveluja tuottavat ja niitä hyödyntävät yritykset ovat olleet edustettuna tässä työssä. Uusi määräys ei yksin poista tietoverkkopetosten uhkaa, mutta se eräänä keskeisenä keinona rajoittaa tekstiviesteillä tapahtuvia huijauksia ja palauttaa suomalaisten luottamuksen tekstiviestiin viestintäpalveluna.

Kela on suojannut tunnuksensa

Suojatut tunnukset löytyvät Traficomin verkkosivuilta. Tunnusten suojaus astuu voimaan kun kolme kalenterikuukautta on kulunut tunnuksen rekisteröinnistä

>> Rekisteröidyt SMS Sender ID -tunnukset

Lisätietoa ja ohjeet lähettäjätunnuksen suojaamiseksi

>> Traficomin tiedote 8.11.2023: Traficomin määräys kampittaa rikollisten mahdollisuuksia tekstiviestihuijauksiin – organisaatiot voivat hakea lähettäjätunnuksensa suojausta 9.11.2023 alkaen