-
Luottamus ja toimintavarmuus

28.04.2022

Tietoturvan vuosi 2021 kertoo kybertapausten voimakkaasta kasvusta

Vuonna 2021 Traficomin Kyberturvallisuuskeskus käsitteli manuaalisesti yli 17 000 ilmoitusta tietoturvaloukkauksista ja niiden epäilyistä. Automaattisesti käsiteltyjä tapauksia oli yli 200 000. Lisäksi yhteistyöverkostojen ja tiedonvaihtoryhmien toiminta on vilkastunut.

Kyberturvallisuuskeskuksen toiminta painottuu yhä enemmän vakavien ja yhteiskunnan kannalta merkittävien kyberhäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

"Käsiteltyjen tietoturvatapausten määrät kertovat myös siitä, että merkittävä määrä tietoturvaongelmia pystyttiin estämään ennen vakavampia seurauksia. Vuoden aikana tapahtuneista kyberturvallisuusilmiöstä ja -häiriöistä mediassa näkyi vain jäävuoren huippu. Ilmoitusten määrä kertoo myös ilahduttavasti luottamuksesta meitä ja tarjoamaamme apua ja tukea kohtaan", kertoo Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtaja Sauli Pahlman.

Kyberhäiriöt muodostavat riskin organisaation toiminnan jatkumiselle

Rikolliset etsivät haavoittuvia palveluita ja verkkolaitteita, joita hyödyntämällä he voivat päästä käsiksi luottamukselliseen tietoon tai järjestelmiin. Keväällä 2021 Suomessa ja maailmalla uutisoitiin Exchange-sähköpostipalvelimen kriittisen haavoittuvuuden aktiivisesta hyödyntämisestä. Kyberturvallisuuskeskus löysi Suomesta aluksi noin 300 haavoittuvaa Exchange-palvelinta, joista osaan oli jo murtauduttu.

Kyberturvallisuuskeskus otti yhteyttä yli 250 organisaatioon ja maaliskuun 2021 loppuun mennessä Kyberturvallisuuskeskuksen tietoon oli tullut jo 74 murtoa. Suomessa toimiviin organisaatioiden haavoittuvat Exchange-palvelimet oli päivitetty huhtikuun alkuun mennessä.

Kyberhäiriöillä ja huijauksilla voi olla vakavia vaikutuksia arkeemme

Syyskuussa 2021 maailmanlaajuiset palvelukatkokset Facebookissa, WhatsAppissa ja Instagramissa keskeyttivät palveluiden käytön tunneiksi. Pysyväksi riesaksi ovat tulleet myös erilaiset huijaukset, joiden uhriksi voi joutua kuka tahansa. Viime vuonna Suomessa asuvat menettivät erilaisissa huijauksissa rikollisille kymmeniä miljoonia euroja.

Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen julkaisema "Tietoturvan vuosi 2021" koostaa vuoden 2021 merkittävimmät tietoturvailmiöt tiiviiksi lukupaketiksi.

Tietoturva Nyt! >> Tietoturvan vuosi 2021 kertaa vuoden tärkeimmät tapahtumat ja kertoo kybertapausten voimakkaasta kasvusta