-
Luottamus ja toimintavarmuus

31.03.2023

Tietoturvasetelin suosio ylitti odotukset - tietoturvan kehittämisen tuesta myönnetty yli puolet

Yrityksen hakivat Valtioneuvoston myöntämän 6 miljoonan euron tietoturvan kehittämisen tuen määrärahan loppuun ennätysajassa. Parhaillaan Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksessa käsitellään loppuvuodesta 2022 saapuneita hakemuksia. Vaikka osa hakijoista jää tällä kertaa ilman tukea, Kyberturvallisuuskeskusta näkee tuen suosion positiivisena: Yritykset miettivät keinoja parantaa tietoturvaansa monipuolisesti. Valtion tuki on yksi keino muiden keinojen joukossa.

Valtioneuvosto teki lokakuussa 2022 päätöksen määräaikaisesta yrityksille myönnettävästä tietoturvan kehittämisen tuesta eli niin sanotusta tietoturvasetelistä. Tietoturvaseteliä on tarkoitettu yhteiskunnan kannalta elintärkeille yrityksille eli niin sanotuille huoltovarmuuskriittisille yrityksille.

Tietoturvasetelin tavoitteena on nostaa näiden yritysten tietoturvallisuuden tasoa ja sitä kautta parantaa koko yhteiskunnan kykyä suojautua kyberturvallisuusuhkia vastaan.

Tuen maksamiseen on kokonaisuudessaan varattu 6 miljoonaa euroa. Tuki on ollut suosittu, hakemuksilla on tukea haettu tähän mennessä yli 16 miljoonaa euroa. Tuki myönnetään tuen saamisen ehdot täyttäville yrityksille hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Tietoturvan kehittämisen tukea on hakenut tähän mennessä 667 yritystä, joista 123 yrityksen hakemus on käsitelty loppuun saakka. Tukea saaneiden joukossa on monen kokoisia ja eri toimialoja edustavia yrityksiä.

Tukea on tähän mennessä myönnetty 103 yritykselle yhteensä noin 2 600 000 euron edestä. Enintään 15 000 euron tukina on myönnetty hieman yli 1 300 000 euroa ja enintään 100 000 euron tukina lähes 1 300 000 euroa.

Tukea myönnetään niin kauan kuin tuen myöntämiseksi varattu 6 miljoonan euron määräraha riittää. 

Lisätietoja

>> Traficomin uutinen 12.12.2022: Tietoturvasetelin valtava suosio oli iloinen yllätys

>> Tietoturva nyt 10.3.2023: Tietoturvan kehittämisen tuen hakijoiden joukossa eri kokoisia ja eri toimialoja edustavia yhteiskunnan kannalta kriittisiä yrityksiä

>> Traficomin uutinen 15.11.2022: Tietoturvasetelin haku aukeaa pian - tutustu tietoturvan kehittämisen tuen ehtoihin ja hakemiseen