-
Luottamus ja toimintavarmuus

29.09.2023

Traficom mukana uudessa yhteisessä Itämeren valvontaoperaatiossa

Monialaisessa merioperaatiossa (MMO) valvottiin kesäkauden ajan tehostetusti Itämeren liikennettä Viron, Suomen ja Latvian merialueilla. Uuden operaation keskeisiä tavoitteita oli parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä. Traficom osallistui ja sai huomata, että merellä liikkujat suhtautuvat turvallisuuteen vakavasti ja että yhteistoiminta sujuu.

"Itämeri on yksi EU:n vilkkaimmista meriliikenteen alueista. Tämän operaation päätavoitteena on ollut yhdistää EU-virastojen tarjoamia palveluja ja tukea meriturvallisuutta, etsintä- ja pelastustoimintaa, rajavalvontaa, kalastuksenvalvontaa, merivalvontaa sekä ympäristönsuojelua ja ympäristöuhkiin reagointia", kertoo johtava asiantuntija Thomas Lundström.

Operaatiota johti Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA ja EU:n erillisvirastoista mukana olivat lisäksi kalastuksenvalvontavirasto EFCA sekä raja- ja merivartiovirasto Frontex. Suomessa operaatiota koordinoi Rajavartiolaitos ja mukana olivat Traficomin lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus, maa- ja metsätalousministeriö sekä Onnettomuustutkintakeskus.

Keskeistä viranomaisten välisen yhteistyön kehittäminen

MMO:n keskeisiä tavoitteita on ollut parantaa viranomaisten välisen yhteistyötä. Lisäksi operaatio on lisännyt viranomaisten näkyvyyttä Itämerelle, tuonut tilannekuvaa turvallisuudesta sekä antanut mahdollisuuden tavata asiakkaita ja eri toimijoita. Traficom oli mukana ammattiliikenteen valvonnassa.

"Olemme yhdessä Rajavartiolaitoksen ja Poliisin kanssa pitäneet eri alueilla tarkastuspäiviä, joiden aikana olemme tarkastaneet kymmeniä aluksia. Tarkastuksissa olemme käyneet läpi aluksen ja miehistön dokumentaation sekä aluksen yleisen kunnon ja varustelun. Jos kyseessä on ollut matkustaja-alus, olemme tarkastelleet myös esteettömyyttä", Lundström kertoo.

"Paras anti on ollut huomata, että merenkulkijat pääsääntöisesti suhtautuvat myönteisesti Traficomiin ja valvontaan yleisesti. He tiedostavat, että ei ole kenenkään intressi, jos merellä liikkuu toimijoita, jotka eivät suhtaudu turvallisuuteen vakavasti. Yhteistoiminta Rajavartiolaitoksen ja Poliisin kanssa on sujunut erinomaisesti ja tätä tullaan myös jatkossa edistämään. Nyt kerätään palautetta operaatiosta ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken tullaan jatkossa tekemään matalalla kynnyksellä", Lundström summaa.