-
Luottamus ja toimintavarmuus

15.12.2022

Uudet valtakunnalliset liikenne-ennusteet ulottuvat vuoteen 2060

Traficomissa on valmistumassa hanke, jossa tuotetaan uudet valtakunnalliset liikenne-ennusteet. Yhtenäiseen toimintaympäristön kuvaukseen perustuen laadittiin henkilö- ja tavaraliikenteen kokonaisennusteet sekä niistä johdetut liikennemuotokohtaiset ennusteet tie-, rautatie- ja meriliikenteelle. Tuotettujen ennusteiden aikajänne ulottuu vuoteen 2060 saakka.

Liikenteen kehitys on yhteydessä moneen yhteiskunnalliseen muutostekijään. Valtakunnallisia liikenne-ennusteita tarvitaan siten useassa käyttötarkoituksessa eri hallinnonaloilla. Keskeisiä käyttökohteita ovat muun muassa valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu sekä liikennejärjestelmän kehittämisen toimenpiteiden vaikutusten arvioinnit liittyen esimerkiksi liikenteen päästötavoitteiden seurantaan ja liikenteen verotukseen.

Yhdenmukaiset lähtökohdat muiden valtionhallinnon ennusteiden kanssa

Tuotetut liikenne-ennusteet ovat perusennusteita, jotka perustuvat olemassa oleviin päätöksiin. Perusennusteet kertovat, mihin kehitys johtaa nykyisillä toimenpiteillä. Niissä ei ole huomioitu sellaisia poliittisia ohjauskeinoja, väyläinvestointeja tai muita toimenpiteitä, joista ei ole tehty päätöksiä.

"Valtakunnalliset liikenne-ennusteet tuotettiin nyt toisen kerran yhtenä hankekokonaisuutena. Näin voitiin varmistua liikennemuotokohtaisten ennusteiden yhdenmukaisista lähtökohdista ja menetelmistä", kertoo liikenne-ekonomisti Hannu Kuikka. Valtakunnallisten liikenne-ennusteiden lähtökohdat ovat yhdenmukaiset myös valtionhallinnon eri sektorien tuottamien muiden virallisten ennuste- ja skenaariotarkastelujen kanssa.

Toimintaympäristön muutosten ja epävarmuustekijöiden vuoksi liikenne-ennusteita päivitetään jatkossa tiheämmin

"Erityisiä haasteita tällä kerralla aiheuttivat muun muassa pitkään jatkuneen koronapandemian vaikutukset joukkoliikenteeseen sekä Ukrainan sodan ja Venäjän vastaisten pakotteiden vaikutus tavaraliikenteeseen", jatkaa Kuikka. Toimintaympäristön merkittävistä muutoksista ja epävarmuuksista johtuen valtakunnallisia liikenne-ennusteita on tarkoitus päivittää jatkossa kahden vuoden välein.

Uudet valtakunnalliset liikenne-ennusteet valmistuvat vuoden 2022 lopussa. Tämän jälkeen raportti on ladattavissa Traficomin Tutkimuksia ja selvityksiä -julkaisusarjassa.

>> Tutustu julkaisusarjaan