-
Luottamus ja toimintavarmuus

31.05.2024

Veneilijän navigointitaitoja ei voi korvata teknisin apuvälinein GPS-häiriötilanteessa

Sähköisiä navigointiapuvälineitä käytetään paljon myös pienissä veneissä. Tekniset apuvälineet eivät kuitenkaan korvaa veneilijän hyviä navigointitaitoja yllättävissä tilanteissa kuten satelliittinavigoinnin häiriintyessä. Pidä siis merikartat mukanasi vesillä.

Suomenlahden alueella havaitaan tällä hetkellä paljon GPS-häiriöitä ilmailussa, mutta ilmoituksia häiriöistä maan pinnalla tai merialueilla ei ole juuri tullut. Ilmailussa satelliittinavigointijärjestelmien häiriöitä havaitaan usein erityisesti konfliktialueiden läheisyydessä.

Häirintää käytetään tyypillisesti suojaamaan omaa infrastruktuuria tai tärkeitä kohteita, jolloin häiriövaikutus voi levitä myös laajemmalle. Avoimilla merialueilla häiriöitä voi tämän vuoksi esiintyä sisämaata helpommin erityisesti itäisellä Suomenlahdella.

Radiohäiriötilanne Suomen maa- ja merialueilla on pääasiallisesti normaali. Veneillessä kohdattaviin mahdollisiin häiriötilanteisiin on aina kuitenkin hyvä varautua ennalta.

Pidä merikartta mukana ja opettele käyttö

Karttaplotterit tai muut vastaavat sähköiset sovellukset ovat hyviä apuvälineitä veneilijälle. Veneen päällikkö vastaa siitä, että mukana ovat asianmukaiset merikartat, kun matka edellyttää reittisuunnittelua esimerkiksi pituutensa, veneilijälle uuden vesialueen tai olosuhteiden vuoksi. Merikartta tuleekin olla mukana aina pidemmillä venematkoilla ja tuntemattomilla vesillä. 

"Merikartta on hyvä pitää matkassa aina varalta, aivan kuin muutkin veneen turvavälineet, ja sitä pitää myös osata lukea. Plotteri ei vesiliikennelain mukaan ole ensisijainen navigointiväline, joten yksin siihen ei kannata luottaa. Omien taitojen pitää olla riittävällä tasolla navigointiin ilman plotteria. Suomessa järjestetään laajasti eri tahojen tuottamaa veneilijöiden koulutusta osaamisen varmistamiseksi", kertoo johtava asiantuntija Kimmo Patrakka

Veneen päällikön tehtävä on aktiivisesti seurata ja tietää vesillä, missä mennään. Tutuillakin vesialueilla olosuhteet voivat yllättää ja muuttua niin, että merikarttaa tarvitaan. Tällainen tilanne voi kohdata esimerkiksi silloin, kun karttaplotterissa ilmenee paikannuksen estävä häiriö. 

Ilmoita radiohäiriöistä Traficomiin

Radiohäiriöistä merellä kannattaa aina ilmoittaa Traficomille. Virasto selvittää radiohäiriöitä ja koostaa häiriötilannetietoa Suomessa. Radiohäiriöilmoituslomakkeen voi täyttää helposti vaikka kännykällä suoraan veneestä tai rantautumisen jälkeen.   

>> Tee ilmoitus radiohäiriöistä