-
Palvelut

30.06.2023

Ajoneuvolaskurit auttavat tekemään kestäviä valintoja

Henkilöautojen päästö- ja kustannuslaskurilla voi vertailla eri käyttövoimilla toimivien henkilöautojen elinkaaripäästöjä ja hintaa. Uudella paketti- ja kuorma-autojen päästö- ja kustannuslaskurilla voi vertailla eri käyttövoimilla toimivien paketti- ja kuorma-autojen elinkaarisia CO2-päästöjä ja kustannuksia.

Suomen ilmastopaneelin tietoihin pohjautuvalla Henkilöautojen päästö- ja kustannuslaskurilla voi verrata eri käyttövoimilla toimivien uusien henkilöautojen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä ja kustannuksia. Henkilöautojen päästö- ja kustannuslaskuri yhdistää hyvin moninaisen muuttujien joukon, jolla eri käyttövoimilla toimivien autojen päästö- ja kustannusvaikutuksia voidaan arvioida kansainvälisestikin vertaillen ainutlaatuisella tavalla.

Laskurilla voi käydä laskemassa ja vertailemassa eri käyttövoimilla toimivien henkilöautojen elinkaarisia kasvihuonekaasupäästöjä ja kustannuksia. "Laskurissa voi määrittää muun muassa vuosittaiset ajokilometrit, valita vertailtavat autotyypit ja käyttövoimat sekä seurata, minkä suuruisiksi auton elinkaariset kasvihuonekaasupäästöt ja kustannukset muodostuvat valitun auton käytön aikana", kertoo Traficomin johtava asiantuntija Aki Tilli.

Paketti- ja kuorma-autojen vertailuun julkaistu uusi laskuri

Uudella paketti- ja kuorma-autojen päästö- ja kustannuslaskurilla voi vertailla eri käyttövoimilla toimivien paketti- ja kuorma-autojen elinkaarisia CO2-päästöjä ja kustannuksia. Laskurin etuna on sen tuottamien laskelmien yksityiskohtaisuus verrattuna vastaaviin aiempiin tutkimuksiin ja laskentasovelluksiin. Laskurissa käyttäjä voi helposti muuttaa laskennan taustaoletuksia, joka auttaa kuljetusyritystä hyödyntämään laskuria tapauskohtaisesti.

>> Tutustu ajoneuvojen päästö- ja kustannuslaskureihin