-
Palvelut

31.01.2023

EU:sta uusia esteettömyysvaatimuksia - tavoitteena yhdenvertaisuuden edistäminen

EU:sta tulee uusia esteettömyysvaatimuksia, joiden tavoitteena on taata kuluttajille yhdenvertainen pääsy erilaisten tuotteiden ja sähköisten palvelujen äärelle sekä edistää niiden liikkuvuutta EU:ssa. Traficom valvoo esteettömyysvaatimusten noudattamista yhdessä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

EU:n yhteiset esteettömyysvaatimukset koskevat keskeisiä kuluttajien käyttämiä tuotteita ja palveluja. Uusia vaatimuksia sovelletaan tuotteisiin, jotka saatetaan markkinoille 28.6.2025 jälkeen ja palveluihin, joita tarjotaan kuluttajille 28.6.2025 jälkeen olivatpa ne uusia tai jo olemassa olevia palveluita. "Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimusten tavoitteena on edistää erityisesti vammaisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Toki esteettömyydestä on hyötyä myös muille, kuten ikäihmisille", kertoo projektipäällikkö Tiina Aaltonen.

Esteettömyyden piiriin tulee lukuisia digitaalisia palveluja ja monia erilaisia älylaitteita sekä sovelluksia

Tuotteiden, kuten tietokonelaitteistojen, älypuhelinten ja -televisioiden, pankkiautomaattien sekä lippuautomaattien on oltava esteettömyysvaatimusten mukaisia. Traficom valvoo, että tuotteiden valmistajat, maahantuojat ja jakelijat sekä palveluntarjoajat noudattavat uusia vaatimuksia.

Traficom ja aluehallintovirasto valvovat esteettömyyttä yhdessä

Digitaalisten palvelujen saavutettavuutta valvoo koko Suomessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. "Jos kyseistä palvelua koskee digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ohella jokin sähköisen viestinnän palvelulain mukainen lisävaatimus, kuten reaaliaikainen tekstitys, sen noudattamista valvoo Traficom", selventää johtava asiantuntija Päivi-Maria Virta. Myös perinteisten puhelin- ja muiden viestintäpalvelujen esteettömyysvaatimusten noudattamisen valvonta kuuluu Traficomille.

Esteettömyysvaatimukset koskevat myös henkilöliikenteen palveluja, kuten liikenteen palveluntarjoajien verkkosivustoja ja mobiililaitepohjaisia palveluja. Verkkosivujen ja mobiilisovellusten sekä verkkokaupan palvelujen saavutettavuutta valvoo aluehallintovirasto. "Lisäksi henkilöliikenteen palveluntarjoajilla on esteettömyystietojen antamista koskevia velvollisuuksia, joiden noudattamista me Traficomissa valvomme", jatkaa Virta.

Lait tulevat voimaan 1.2.2023. Uusia vaatimuksia sovelletaan siirtymäaikojen puitteissa 28.6.2025 alkaen.

Lisätietoja

>> Tiedote 23.1.2023: EU:n uudet esteettömyysvaatimukset edistävät tuotteiden ja palvelujen yhdenvertaista käyttöä

>> Traficomin verkkosivut esteettömyysvaatimukset