-
Palvelut

31.08.2022

Uusi markkinavalvontastrategia yhtenäistää käytäntöjä ja tehostaa valvontaa

Suomen ensimmäisen markkinavalvontastrategian tavoitteena on yhdenmukaistaa markkinavalvontakäytäntöjä eri tuotesektoreilla sekä edistää markkinavalvontaviranomaisten yhteistyötä Suomessa. Traficom valvoo Suomessa myytäviä laitteita laajasti liikenteen ja viestinnän eri sektoreilla. Tavoitteena on suomalaisille luotettavat markkinat.

Jokaisella EU:n jäsenmaalla on velvoite laatia kansallinen markkinavalvontastrategia. Suomen ensimmäinen kansallinen markkinavalvontastrategia julkaistiin 15.7.2022 ja se on laadittu vuosille 2022-2025. Suomessa toimii 12 kansallista markkinavalvontaviranomaista, joiden tulee ottaa strategia huomioon toiminnassaan.

Yhteistyö parantaa markkinavalvonnan yhdenmukaisuutta ja tasapuolisuutta

Strategialla pyritään edistämään markkinavalvontaviranomaisten yhteistyötä. Viranomaisten välinen yhteistyö ja yhtenäisten menettelyjen kehittäminen ovat tärkeitä, jotta markkinavalvontaa voitaisiin toteuttaa mahdollisimman yhdenmukaisella tavalla ja jotta talouden toimijoita kohdeltaisiin tasapuolisesti sekä kansallisella että EU-tasolla.

Markkinavalvonnalla pyritään varmistamaan, että myynnissä olevat tuotteet täyttävät lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Tavoitteena on markkinat, joissa suomalaiset voivat luottaa, että myynnissä olevat tuotteet ovat lainmukaisia ja että markkinoilla yritysten välillä vallitsevat tasapuoliset kilpailuolosuhteet.

Traficom tekee markkinavalvontaa laajasti eri tuotesektoreilla

Traficomilla on laaja markkinavalvonnan kenttä. Valvomme Suomen markkinoilla myytävien radiolaitteiden, laivavarusteiden, huviveneiden ja dronejen, tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen sekä ajoneuvon osien vaatimustenmukaisuutta.

  • Radiolaitteet: Radiolaitteiden markkinavalvonnalla pyrimme ennaltaehkäisemään radiohäiriöitä esimerkiksi matkaviestinverkoille ja huolehtimaan siitä, että käyttäjille on tarjolla häiriöttömästi toimivia laitteita. Radiolaitteita ovat esimerkiksi älypuhelimet, tabletit, WLAN-laitteet, kauko-ohjattavat lelut, radiopuhelimet ja dronet.
  • Huviveneet: Huviveneiden markkinavalvonnalla varmistetaan, että markkinoille saatettavat veneet ovat vaatimustenmukaisia eli täyttävät huvivenelain vaatimukset. Tavoitteena on siten edistää veneilyturvallisuutta.
  • Ajoneuvot ja ajoneuvovarusteet: Tieliikenteen markkinavalvonnan tavoitteena puolestaan on, että ajoneuvot ja tuotteet ovat vaatimustenmukaisia ja turvallisia käyttäjille, muille tiellä liikkujille sekä ympäristölle. Näiden osalta markkinavalvonta kattaa muun muassa autot, perävaunut, mopot, moottoripyörät, traktorit, polkupyörät, kevyet sähköajoneuvot ja moottorikelkat sekä muita tieliikenteeseen kuuluvia tuotteita kuten valaisimet, renkaat sekä lasten turvaistuimet.
  • Laivavarusteet: Laivavarusteiden osalta ruorimerkintä takaa, että varuste täyttää kansainvälisissä meriturvallisuusyleissopimuksissa määritellyt suunnittelua, valmistusta ja suorituskykyä koskevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Laivavarusteita ovat esimerkiksi aluksen tutka, pelastusvene, jäteveden käsittelylaitteisto, paloletku ja VHF-radio.
  • Dronet: Traficom vastaa myös miehittämättömien ilma-alusten markkinavalvonnasta. Teknisiä standardeja vaatimuksiin vastaamiseksi ei ole vielä julkaistu, joten tällä hetkellä Euroopassa ei vielä ole asetuksen (EU) 2019/945 mukaisesti CE-merkittyjä miehittämättömiä ilma-aluksia. Arvio teknisten standardien julkaisulle on vuoden 2023 puoliväli.
     

>>Lue lisää verkkouutisesta