-
Tulevaisuus

30.11.2022

Avaruusteknologia luo mahdollisuuksia suomalaisille toimijoille

Traficom on vuoden 2022 marraskuuhun mennessä mahdollistanut 26 suomalaisen satelliitin toiminnan näiden käyttämien taajuuksien kansainvälisen sopimisen ja radiolupien avulla. Vanhat satelliittioperaattorit ja uudet toimijat laajentavat toimintaansa suomalaiselle avaruuspelikentälle. Roolimme satelliitti- ja avaruustoiminnassa on kasvamassa.

Satelliittiteknologian trendinä ovat niin sanotut megakonstellaatiot. Niissä pieniä satelliitteja laukaistaan matalille kiertoradoille satoja tai tuhansia, jotka yhdessä kattavat suuren osan maapallosta. Tällaiset satelliitit tarvitsevat riittävästi radiotaajuuksia. "Taajuuksien käytöstä sopiminen tehdään globaalisti ja Suomessa Traficom arvioi niiden tekniset käyttömahdollisuudet", kertoo erityisasiantuntija Pekka Pussinen.

Megakonstellaatioiden myötä maa-asemien määrät lisääntyvät. On odotettavissa, että kansainväliset ja kotimaiset toimijat tulevat sijoittamaan maa-asemia myös Suomeen. Taajuustarpeen kasvaessa vaihtoehtoina tutkitaan myös optisia yhteyksiä.

Avaruusesineiden määrän kasvaessa myös avaruusromun määrä lisääntyy. Megakonstellaatioiden yleistyessä yhteentörmäysriskit kasvavat, mikä voi aiheuttaa lisää avaruusromua. Romun vähentäminen on yksi merkittävä tutkimusalue, missä myös suomalaiset ovat mukana. Tutkimuskohteena on myös avaruussää ja sen vaikutukset satelliitteihin. Tämän tutkimisessa Suomella on pitkä kokemus.

Suomeen perustetaan avaruuden tilannekeskus, joka yhteistyössä eurooppalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa osaltaan varmistaa satelliitti- ja avaruustoiminnan turvallisuutta.

Satelliittitietoliikenne laajenemassa kuluttajien käyttöön

Satelliittitietoliikenteen käyttömahdollisuuksia laajentaa merkittävästi yhteentoimivuuden lisääntyminen maanpäällisten matkaviestinverkkojen kanssa. 5G- ja 6G-tekniikassa kehitetään ei-maanpäällisten verkkojen ominaisuuksia. Ensimmäiset päätelaitevalmistajat ja matkaviestinoperaattorit ovat ilmoittaneet matkaviestimien kyvykkyydestä viestiä hätätapauksissa myös satelliittien kautta. Tulevaisuudessa viestintä esimerkiksi älypuhelimen sovelluksissa voisi toimia saumattomasti joko maanpäällisten tai satelliittiverkkojen kautta.

Suomi on mukana Euroopan Unionin avaruusohjelman mukaisissa yhteistyöhankkeissa. Tässä työssä Suomi pääsee osallistumaan mittaviin avaruushankkeisiin.

Satelliitti- ja avaruustoiminnan merkitys kasvaa Suomessa

Suomen lainsäädäntö on varautunut avaruustoiminnan laajenemiseen. Eduskuntakäsittelyssä on laki maa-asematoiminnasta. "Uusi laki parantaisi mahdollisuuksia varmistaa avaruustoiminnan turvallisuus ja loisi myös Traficomille uusia tehtäviä maa-asema- ja tutkatoiminnan lupaviranomaisena, jo olemassa olevien taajuushallinnon ja Galileo-satelliittipaikannuksen turvallisuusviranomaistehtävien lisäksi", Pussinen toteaa.

Avaruustoiminta on Suomessa hyvässä nousukiidossa. Traficom toimii osana Suomen avaruushallintoa. Traficom tukee kasvua omalta osaltaan tavoitteenaan mahdollistaa avaruus- ja satelliittisektorin toimijoille toimivat taajuudet ja turvallisen toimintaympäristön.

Lisätietoja

>> Avaruushallinto Suomessa - Space Finland

>> Satelliittijärjestelmien radiolähettimet