-
Tulevaisuus

18.12.2023

Biopohjaisten kestävien lentopolttoaineiden rooli päästövähennyksissä kasvaa

Biopohjaisista kestävästi tuotetuista raaka-aineista valmistetut lentopolttoaineet ovat tärkeässä roolissa, kun lentoliikenne tavoittelee merkittäviä päästövähennyksiä. Tämä käy ilmi Traficomin selvityksestä. Biopohjaisten kestävien lentopolttoaineiden kysyntä ja tarjonta ovat kiihtyvässä kasvussa.

Lentoalalla keskeisiä päästövähennyskeinoja ovat lentämisen vähentäminen, lentokaluston ja operaatioiden tehostaminen sekä siirtyminen vaihtoehtoisiin käyttövoimiin. Sähköistyminen ja vetyteknologia voivat vähentää lentojen päästöjä pitkällä tähtäimellä, sähkö erityisesti lyhyemmillä matkoilla, mutta isossa kuvassa nestemäiset biopohjaiset tai synteettiset lentopolttoaineet ovat avain päästöjen nopeaan vähentämiseen. 

”Biopohjaisten kestävien lentopolttoaineiden etu on, että niitä voidaan sekoittaa jo tänä päivänä fossiilisen lentopetrolin sekaan ja näin vähentää toiminnan päästöjä muuttamatta kalustoa tai infrastruktuuria. 2030-luvulla myös 100-prosenttisten biopohjaisten kestävien lentopolttoaineiden käyttö mahdollistuu”, sanoo johtaja Jari Pöntinen.

Sääntely tähtää tuotantoon ja käyttöön kannustamiseen 

Keskeisiä toimia biopohjaisten kestävien lentopolttoaineiden tuotantoon ja käyttöön kannustamisessa ovat globaalisti CORSIA-järjestelmä, Yhdysvalloissa verohyvitykset ja Euroopassa uusiutuvan energian direktiivi, ReFuelEU Aviation -asetus, EU:n päästökauppa ja EU-taksonomia. Myös useat valtiot kannustavat eri tavoin kestävien lentopolttoaineiden käyttöön.

ReFuelEU Aviation -asetuksen mukainen jakeluvelvoite tähtää siihen, että 70 % EU:n lentoasemilla jaelluista lentopolttoaineista olisi kestäviä lentopolttoaineita vuoteen 2050 mennessä.

"Tämä on todella kunnianhimoinen tavoite, joka edellyttää laajaa yhteistyötä kaikilta alan toimijoilta”, Pöntinen sanoo.

Raaka-aineiden kestävyys varmistettava

Biopohjaiset kestävät lentopolttoaineet ovat osa kestäviä lentopolttoaineita, ja niitä voidaan valmistaa käytetystä paistorasvasta, eläinrasvoista, syömäkelvottomista energiakasveista, maa- ja metsätalouden tähteistä, yhdyskuntajätteen bio-osuudesta ja levistä. Näille polttoaineille on määritetty kestävyyskriteerit, ja ne eivät saa kilpailla mm. ruuantuotannon kanssa. 

Suomalaiset toimijat pitävät tärkeänä, että myös Suomessa olisi kestävien lentopolttoaineiden tuotantoa ja jakelua. Huolena on, että nopeasti kasvava markkina voi tuoda mukanaan haasteita kestävyyden varmentamisessa. 

Keskeisenä pullonkaulana investoinnit

Selvityksestä ilmenee, että EU:ssa arvioidaan kestävästi tuotettujen biopohjaisten raaka-aineiden riittävän ReFuelEU Aviation -asetuksen tavoitteisiin vastaamiseksi. Tämä edellyttää kuitenkin merkittävää panosta myös synteettisten lentopolttoaineiden valmistukseen, joiden valmistukseen myös Suomi nähdään potentiaalisena. Kestävien lentopolttoaineiden yleistyminen edellyttää huomattavat määrät teollisia investointeja.

Trafcomin selvityksessä kuvataan biopohjaisten kestävien lentopolttoaineiden käyttöä lentämisessä, sen edellytyksiä ja kehitysnäkymiä.

>> Tutustu selvitykseen: Biopohjaiset kestävät lentopolttoaineet

Lue myös:

>> Sähköinen lentäminen on varteenotettava tulevaisuuden vaihtoehto Suomessa

>> Vetylentäminen vähentäisi ilmailun ilmastovaikutuksia – potentiaalia myös Suomessa