-
Tulevaisuus

31.01.2024

Pääjohtaja Jarkko Saarimäki luottaa asiantuntijoiden osaamiseen ja yhteistyön voimaan

Traficom sai uuden pääjohtajan joulukuussa. Jarkko Saarimäki uskoo luottamukseen toiminnan kulmakivenä ja näkee viraston roolin aktiivisena vaikuttajana muuttuvassa toimintaympäristössä. Nyt on aika panostaa osaamista edelleen vahvistavaan kulttuuriin ja ottaa kiinni uusien teknologioiden toimintaa ja palveluja tehostavista mahdollisuuksista. Samalla arvopohjainen yhteistyö ja verkostot muodostavat merkittävän osan viraston työn vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Saarimäki siirtyi uuteen rooliinsa liikenne- ja viestintäministeriöstä. Ennen ministeriötä hänellä on yli 16 vuoden kokemus Traficomista ja sen edeltäjävirastoista –­­ eli virasto, sen asiantuntijat, osaamisalueet ja sidosryhmät ovat tuttuja.

"On äärimmäisen hienoa tulla takaisin arvostamieni asiantuntijoiden joukkoon ja viemään asioita eteenpäin sidosryhmiemme kanssa. Meillä on selkeä rooli, eli olemme kansalaisia ja yrityksiä palveleva toimivan ja turvallisen arjen virasto. Olemme monin tavoin mukana ihmisten ja yritysten elämässä palveluidemme kautta. Vahvuutemme on liikenteen, viestinnän ja tiedon sekä kyberturvallisuuden laaja-alainen asiantuntijuus", kiteyttää pääjohtaja Jarkko Saarimäki uuden tonttinsa Traficomin pääjohtajana.

Sidosryhmäyhteistyö ytimessä - kierretään, tavataan ja kohdataan

Sidosryhmäyhteistyö on Saarimäen mielestä yksi laaja-alaisen toimintakentän omaavan viraston tärkeimmistä voimavaroista ja vaikuttamiskanavista.

"Avoimeen keskusteluun perustuva yhdessä tekeminen on asia, jota olemme jo rakentaneet paljon ja jota tulemme rakentamaan jatkossakin. Tarkoituksenani on tavata sidosryhmiä mahdollisimman laaja-alaisesti eri yhteyksissä ja muodostaa hyviä suhteita sekä Suomessa että kansainvälisesti. Panostamme tähän aktiivisesti ja virastomme johto ja asiantuntijat tulevat näkymään ja vaikuttamaan alamme verkostoissa."

Muuttuva toimintaympäristö haastaa viraston toimintaa

Viraston vahvuudet antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden rakentaa tulevaisuuden turvallista, tietopohjaista ja kestävää yhteiskuntaa, joka muodostuu saumattomasti yhteen toimivista palveluista, datasta ja infrastruktuurista.

"Tätä positiivista kehityskaarta vasten olemme viime vuosina saaneet kohdata myös haasteita, jotka ovat aiheutuneet muuttuneesta toimintaympäristöstä ja Suomen maantieteellisestä sijainnista. Erityisesti Venäjän hyökkäyssodasta johtuen meidän täytyy yhteiskuntana varautua ihan uudentyyppisiin tilanteisiin. Erityisesti liikenteen näkökulmasta logistiikan tehokkuus on ensiarvoisen tärkeää elinkeinoelämän ja kansalaisten toimintaedellytysten takaamiseksi", toteaa Saarimäki.

Kohti toiminnan tehokkuutta ja varautumista tulevaisuuteen

Julkisen talouden haasteet edellyttävät toiminnan tehostamista ja resurssien tehokasta käyttöä. Tässä uusien digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen prosessien suoraviivaistamisessa ja tuottavuudessa nousee keskiöön. Lisäksi on tärkeää luodata tulevaisuutta.

"Traficomin tulevaisuus- ja ennakointityön tarkoituksena on herättää sidosryhmiä ja hallinnonalaa tuleviin muutoksiin. Tärkeintä on löytää konkretiaa ja vaihtoehtoisia malleja esimerkiksi siihen, mitä murrosteknologiat, tunnistetut ilmiöt ja kehitysnäkymät tarkoittavat liikenteessä ja viestinnässä", korostaa Saarimäki.  

Arvot yhdistävät ja kannustavat eteenpäin

Luottamus, yhteistyö ja uudistumiskyky ovat Traficomin arvot. Saarimäki korostaa erityisesti uudistumiskyvyn merkitystä ja rohkaisee kaikkia olemaan valmiita kokeilemaan uusia mahdollisuuksia ja oppimaan uutta. "Meillä Traficomissa saa olla rohkea, saa epäonnistua ja kokeilla – ja oppia samalla. Rohkeus on hyvä matkakumppani – se kannustaa näkemään mahdollisuuksia mukavuusalueen ulkopuolella."

Asiantuntijaorganisaation vetäjänä Saarimäki uskoo luottamukseen ja tilan antamiseen sekä vastuunkantoon. Kun asiantuntijalla on tilaa toimia parhaaksi katsomallaan tavalla, niin silloin syntyy paras lopputulos. Johdon tehtävänä on asettaa selkeät tavoitteet – ja antaa niiden saavuttamiseksi tarvittava tuki.

Ylös, ulos ja lenkille!

Pääjohtajan tehtävässä on tärkeää huolehtia työn ja vapaa-ajan tasapainosta. Vaikka Saarimäen kalenteri on alati täynnä, niin liikunnasta hän ei tingi. Hetken fyysinen irtiotto lenkillä tai salilla antaa tilaa uusille ajatuksille ja akut latautuvat. "Voin suositella – liikkuminen kannattaa aina", sanoo uunituore pääjohtaja.