-
Tulevaisuus

18.12.2023

Suomi pääsee nyt vaikuttamaan Kansanvälisen merenkulkujärjestö IMO:n neuvostossa

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n yleiskokous äänesti 1.12.2023 neuvoston jäsenistä vuosille 2024–2025. Suomi valittiin 40 jäsenmaan muodostamaan neuvostoon ja sai näin entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa Suomelle tärkeisiin merenkulun kansainvälisiin säädöksiin ja alan kehitykseen.

YK:n alaisuudessa toimivalla IMO:lla (International Maritime Organization) on keskeinen rooli merenkulun kansainvälisten sääntöjen kehittämisessä. Jäsenmaista koostuva neuvosto ohjaa kokonaisvaltaisesti järjestön työtä yleiskokousten välisenä aikana. Yleiskokous kokoontuu kahden vuoden välein, seuraavan kerran vuonna 2025.

"Hienoa, että meillä on nyt entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa Suomelle tärkeisiin asioihin neuvoston jäsenenä. Iso kiitos kaikille mukana olleille Suomen kampanjan eteen tehdystä työstä! IMO on merkittävin paikka vaikuttaa Suomelle tärkeisiin merenkulun kansainvälisiin säädöksiin. Merenkulku on meille elinehto", sanoo ylijohtaja Pietari Pentinsaari.

Suomelle tärkeitä merenkulun kestävyys, uudet teknologiat ja koulutus

Suomi teki neuvostojäsenyyden eteen kovasti työtä. Noin puolitoista vuotta kestäneessä kampanjoinnissa painotettiin erityisesti kolmea tavoitetta:

  1. Kestävä merenkulku − välttämättömyys ja mahdollisuus
  2. Uudet teknologiat − potentiaali käyttöön turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
  3. Koulutus ja tasa-arvo merenkulun keskiössä

"Suomi pääsee nyt täysimääräisenä IMO- neuvoston jäsenenä tekemään päätöksiä koskien esimerkiksi istuntojen välisiä kokouksia ja niiden kestoa, samoin Suomi voi tehdä aloitteita joko yksin tai yhdessä muiden IMO-neuvoston jäsenten kanssa. Joidenkin neuvoston jäsenmaiden kanssa on jo vaihdettu alustavia ajatuksia yhteistyön syventämisestä", kertoo Suomen pysyvän IMO-edustajan sijainen, johtava asiantuntija Anita Mäkinen.

Neuvostoon 20 vuoden tauon jälkeen

IMO:n neuvosto koostuu A-, B- ja C- kategorioista. A-kategorian 10 jäsenvaltiota edustavat suurimpia lippuvaltioita. B-kategorian 10 jäsenvaltiolla on suurin intressi kansainväliseen merenkulkuun. C-kategoriassa olevat 20 jäsenvaltiota eivät kuulu kumpaankaan edellä mainituista kategorioista ja edustavat maantieteellisesti kattavasti maailman eri merialueita.

Suomi oli ehdolla C-kategoriassa ja tuli valituksi, yli 20 vuoden tauon jälkeen.  Suomi on ollut järjestön jäsen vuodesta 1959 ja IMO:ssa on tällä hetkellä 175 jäsenmaata. Viimeksi Suomi oli neuvoston jäsen vuosina 1998–1999 ja 2000–2001, mutta ei ole tämän jälkeen asettunut ehdolle ennen näitä vaaleja.