-
Tulevaisuus

30.06.2023

Traficom isännöi kansainvälisen merikartoitusjärjestön kokousta 5.–9.6.

Traficom isännöi kansainvälisen merikartoitusjärjestön IHO:n Hydrographic Services and Standards (HSSC) -komitean kokousta Helsingissä 5.–9.6.2203. Keskeisenä teema oli tulevaisuuden S-100-navigointituotteet ja niihin liittyvät standardit. Ensimmäiset tuotteet on tarkoitus saada merenkulkijoiden käyttöön vuonna 2026. Myös autonomisen merenkulun vaikutukset kartta- ja navigointitietopalveluihin olivat keskustelussa.

HSSC on toinen kansainvälisen merikartoitusjärjestön eli International Hydrographic Organizationin (IHO) pääkomiteoista. Sen tehtävänä on ohjata ja koordinoida merikarttatuotteita ja navigointipalveluita koskevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden kehittämistä.

"Komitean alaisuudessa toimii kahdeksan työryhmää, ja me Traficomissa olemme mukana vaikuttamassa lähes kaikissa työryhmissä sekä monissa komitean ja työryhmien alaisissa suppeampien aihepiirien projektiryhmissä", kertoo ylitarkastaja Mikko Hovi.

Keskeinen teema tulevaisuuden S-100-navigointituotteet ja niihin liittyvät standardit

Kesäkuun alussa yhteensä 82 osallistujaa 30 jäsenvaltiosta ja kansainvälisistä sidosryhmäjärjestöistä sekä alan teollisuudesta kokoontui Helsingissä. Kokouksen aikana kuultiin HSSC-komitean alaisten työryhmien toimintaraportit ja toimenpide-ehdotukset komitealle, sidosryhmien esitelmiä sekä käytiin keskustelua.

Keskeinen teema oli tulevaisuuden S-100-navigointituotteet ja niihin liittyvät standardit. Ensimmäiset S-100-pohjaiset tuotteet ja palvelut on tarkoitus saada julkaistua merenkulkijoiden käyttöön vuodesta 2026 alkaen. Nykyisen kaltainen elektroninen merikartta säilyy kaiken pohjalla, mutta sitäkin koskeva standardi päivittyy.

"Merikartan rinnalle tulevat uusina elektronisina tuotteina ja palveluina tarkempi syvyysmalli, vedenkorkeusennuste ja -havainnot, pintavirtaustiedot, merivaroitukset sekä varavedenhallintapalvelut. Nämä kaikki ovat nykyisinkin paljon käytettyjä palveluita merillä, mutta jatkossa ne saadaan kaikki helposti integroitua kauppamerenkulussa navigoinnissa käytettyyn ECDIS (Electronic Chart Display Information System) -laitteeseen. Meillä Suomessakaan ei vielä ole lopullisesti päätetty, mitä kaikista palveluista ryhdymme julkaisemaan tai miltä alueilta", Hovi kertoo.

Autonominen merenkulku muuttaa kartta- ja navigointitietopalveluita

Autonominen merenkulku on tunnistettu tulevaisuuden kehityskuluksi, jolla voi olla suuri vaikutus myös merenkululle tarjottaviin kartta- ja navigointitietopalveluihin. HSSC-komitea perusti vuonna 2021 projektiryhmän arvioimaan autonomisen merenkulun vaikutuksia ja vaatimuksia IHO:n standardien suhteen.

Tavoitteena oli arvioida esimerkiksi sitä, miten hyvin nykyiset tuotteet ja palvelut vastaavat autonomisten merenkulun tarpeisiin ja mitä mahdollisia puutteita olisi tunnistettavissa. Tätä arvioinut MASS (Maritime Autonomous Surface Ship) -projektiryhmä antoi Helsingin kokouksessa komitealle raportin havainnoistaan.

"Projektiryhmän raporttiin oltiin pääosin tyytyväisiä, mutta komitea toivoi projektiryhmän käyvän aihetta läpi vielä tarkemmin yhteistyössä kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n ja Kansainvälinen majakkaliitto IALA:n vastaavien MASS-ryhmien kanssa", Hovi kertoo.

"Yhteenvetona voi todeta, että kokouspäivien ilmapiiri oli ystävällinen ja rento, vaikka jokaisesta asiasta ei oltukaan samaa mieltä. Järjestelyt saivat kiitosta, ja Helsingin edustalla risteily oli monelle antoisa kokemus. Seuraava HSSC-komitean kokous pidetään toukokuussa 2024 Tokiossa, ja ennen sitä jatkamme työryhmissä yhteisten asioiden edistämistä", Hovi summaa.

International Hydrographic Organizationin (IHO) on vuonna 1921 perustettu valtioiden välinen järjestö. Järjestössä on nykyään 98 jäsentä, ja Suomi ollut jäsen vuodesta 1957. Järjestön sihteeristö sijaitsee Monacossa, jossa myös komiteatasoa ylemmät elimet, eli yleiskokous ja neuvosto, kokoontuvat.

Järjestön toisen pääkomitean, Inter-Regional Coordination Committee (IRCC), tehtäviä ovat yhteistyö ja osaamisen kehittäminen.

>> Tutustu kokouksen koosteeseen