-
Tulevaisuus

31.01.2023

Traficom vaikuttaa maailmalla: pinnalla erityisesti ilmasto, automaatio ja digitalisaatio

Kansainvälinen yhteistyö on osa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin päivittäistä arkea. Traficom edustaa Suomea maailmalla EU:ssa ja kansainvälisissä järjestöissä ja pyrkii vaikuttamaan kansainväliseen sääntelyyn koko laajalla ja monialaisella toimintakentällään. Keskeisiä teemoja ovat tällä hetkellä ilmasto, automaatio ja digitalisaatio.

Traficomilla on merkittävä rooli siinä, miten kansainvälinen ja EU-lainsäädäntö kehittyvät hallinnonalalla.

"Ajankohtaisia asioita ovat muun muassa 6G-vaikuttaminen, ajokorttidirektiivin uudistaminen, multimodaalisia digitaalisia liikkumispalveluita koskeva aloite  sekä raskaan liikenteen mittoja ja massoja koskevan sääntelyn uudistaminen. Olemme monessa mukana", kertoo Traficomin kansainvälisten asioiden päällikkö Mervi Kaikkonen.

Traficomin asiantuntijoita osallistuu komission asiantuntijatyöryhmien ja komiteoiden työhön EU:ssa sekä kansainvälisten järjestöjen työhön esimerkiksi merenkulkujärjestö IMO:ssa (International Maritime Organization), siviili-ilmailujärjestö ICAO:ssa (International Civil and Aviation Organization) ja televiestintäliitto ITU:ssa (International Telecommunication Union).

"Tänä vuonna Suomi kampanjoi tavoitteenaan tulla valituksi IMO:n neuvoston jäseneksi vuosiksi 2024-2025. Neuvoston uudet jäsenet valitaan joulukuussa 2023", Kaikkonen kertoo.

Äänitorvena innovaatioille ja teknologianeutraalisuudelle, ihmiskeskeisyydelle sekä turvallisuudelle

Hallinnonalalle keskeisiä kehityspolkuja ovat sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin vastaaminen että digitalisaation edistäminen.

"Tämän komission kaudella isoina asioina on edistetty ilmastotavoitteiden toteuttamista, mutta myös esimerkiksi datan sääntely on noussut tärkeäksi asiaksi. Muun muassa tekoälyä koskevassa keskustelussa ja sääntelyssä on otettu merkittäviä askeleita eteenpäin", kertoo Kaikkonen.

Poliittiset painotukset ja yhteiset isot teemat näkyvät tietenkin myös Traficomin tekemässä vaikuttamistyössä. Traficom on määritellyt itselleen neljä EU- ja kansainvälisen vaikuttamisen painopistettä, jotka ovat kestävä ympäristö, liikenteen ja viestinnän verkot ja palvelut, data ja liikenteen automaatio sekä kyberturvallisuus. Näitä painopisteitä leikkaavat yhteisinä teemoina innovaatiot ja teknologianeutraalisuus, ihmis- ja käyttäjäkeskeisyys sekä turvallisuus.

Yhteistyössä ennakkoon vaikuttaen

Viraston tekemässä vaikuttamistyössä hallitusohjelman viitoittamana kirjatut ministeriön kansainvälisen toiminnan linjaukset ja EU-strategia ohjailevat myös Traficomin kansainvälistä toimintaa:

"Toimimme jatkumona valtioneuvoston työlle ja hallitusohjelmalle", Kaikkonen sanoo.

Traficom tukee ministeriön vaikuttamistyötä tuottamalla ministeriölle sen tarvitsemaa tietoa ja antamalla asiantuntijatukea esimerkiksi erilaisten teknisten yksityiskohtien tai sääntelyn vaikutusten arviointiin. Omasta vaikuttamistyöstään virasto pitää ministeriön ajan tasalla ja erilaisissa kansainvälisissä foorumeissa käsiteltäviä asioita käydään yhdessä läpi. Hallinnonalan vaikuttamistyö on ennen kaikkea myös yhteistyötä.

"Itse haluan painottaa myös ennakkovaikuttamisen tärkeyttä. Mitä nopeammin Suomi on liikkeellä ja hereillä jonkin säädöksen tiimoilta, sitä paremmat mahdollisuudet siihen on vaikuttaa. Ennakkovaikuttamiseen liittyen tehtävämme on esimerkiksi tehdä herätteitä uusiin lainsäädäntöaloitteisiin liittyvistä havainnoistamme ministeriön suuntaan", Kaikkonen sanoo.

Koordinaatioroolissa kansainvälisen ja EU-vaikuttamisen kentässä

Kaikkonen on koulutukseltaan kansainväliseen ja EU-lainsäädäntöön perehtynyt juristi. Käytännön kokemusta on kertynyt myös Brysselissä Suomen pysyvän edustuston leivissä liikennealan erityisasiantuntijana.

"Bryssel kasvatti ennen kaikkea EU-asioissa. Voi sanoa, että kaiken mitä EU-oikeudesta opiskella voi, opiskelin, mutta käytäntö kouli osaamisen uudelle tasolle. Traficomissa tehtäväni on tarkastella viraston kansainvälisen ja EU-vaikuttamisen kenttää vähän niin kuin lintuperspektiivistä eli yleisen koordinaation näkökulmasta", Kaikkonen summaa.