-
Tulevaisuus

31.01.2024

Uudessa hankkeessa vähennetään raskaan liikenteen päästöjä

Traficom on mukana Suomen ympäristökeskuksen (Syke) koordinoimassa Ilmastoratkaisujen vauhdittaja ACE -hankkeessa, joka saa rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Traficomin vastuulla on raskaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävää kokonaisuus, jossa pilotoidaan sähkökäyttöisiä ja kaasukäyttöisiä kuorma-autoja sekä lataus- ja tankkausinfrastruktuuria. Lisäksi on tarkoitus kehittää vähäpäästöisen liikenteen ekosysteemin älykästä integrointia sähköverkkoon, energian paikallista tuotantoa ja varastointijärjestelmiä sekä uusia palvelukonsepteja.

Hanke on käynnistynyt vuoden 2024 alusta ja jatkuu vuoteen 2030 asti. Hankkeen aikana toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa Naantalissa sijaitseva pilotti, jossa testataan käytännössä, miten lataus- ja tankkausinfrastruktuuri ja -toiminnot voidaan toteuttaa vähäpäästöisen kuorma-autokannan kanssa. Lisäksi toteutetaan sähkörekkapilotti arktisissa olosuhteissa Kemissä.

Seitsenvuotisessa hankkeessa raskaan liikenteen päästöjen vähentämisen osalta on tarkoitus tuottaa tutkimustietoa ja yleistä tietämystä vaihtoehtoisten käyttövoimien käyttöönoton edistämiseksi raskaassa liikenteessä ja auttaa muun muassa kaluston omistajia, kuljetuspalvelujen tarjoajia, rahdinantajia ja energiayhtiöitä arvioimaan, mitkä vähähiiliset ratkaisut sopivat niille parhaiten ja edistävät vähäpäästöisiä investointeja.

Raskaassa liikenteessä merkittävää päästövähennyspotentiaalia

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämismahdollisuudet ovat merkittävät raskaassa liikenteessä, jossa energiankulutus ajoneuvoa kohti on suuri ja ajoneuvojen elinkaaret ovat tyypillisesti lyhyitä henkilöautoihin verrattuna.

"Kuorma-autojen osuus Suomen tieliikennekalustosta on 3 %, mutta ne tuottavat 33 % tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöistä. Nyt käynnistyvien kokeilujen ansiosta meillä on alan toimijoiden kanssa mahdollisuus saada kokemusta, miten sähkökäyttöiset kuorma-autot ja sille rakennettu latausinfrastruktuuri toimivat yhteen. Tämä ja käynnistyvä tutkimustyö antavat mahdollisuuden uusille kokeiluille ja investoinneille", kertoo Traficomin johtava asiantuntija Aki Tilli.

Laaja-alaista yhteistyötä

Hankkeessa on mukana monia kuljetusalan keskeisiä toimijoita sekä tutkimuslaitoksia. Ahola Transport Oy ja Plugit Finland Oy rakentavat Naantaliin yhdessä raskaan liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien ekosysteemin. Pohjaset Oy:n ja Metsä Group pilotoivat sähkörekkaa ja latausinfraa arktisissa oloissa Kemissä. LUT-yliopisto tekee molempien pilottien pohjaksi esiselvityksiä ja niiden aikana ja päätyttyä tieteellistä analyysia saatavista tuloksista. Pilotoinnin ympärille rakennetaan myös laajaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa raskaan liikenteen kuljetusten tilaajien ja tarjoajien ja muiden alalla toimivien kanssa.

Raskas liikenne osa laajempaa EU-rahoitteista hankekokonaisuutta

ACE-hanke, jonka avulla vauhditetaan ilmastoratkaisuja, saa merkittävän osan rahoituksestaan Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta ja keskittyy saavuttamaan päästövähennyksiä vaikeiksi tunnistetuilla aihealueilla. Näihin lukeutuvat raskaan liikenteen ohella maatalous sekä teollisuuden prosessit. Hankkeessa toteutetaan mm. erilaisia pilotteja ja investointeja sekä laaditaan ehdotuksia ja työkaluja politiikkatoimien ja ilmastorahoituksen tehostamiseksi. Kokonaisuudessaan hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus (Syke).

Lisätietoja:

Mikäli olet kiinnostunut seuraaman raskaan liikenteen päästöjen vähentämistä koskevaa osuutta tarkemmin, voit olla yhteydessä projektinjohtaja Aki Tilliin, aki.tilli@traficom.fi

>> Hanketietoa löydät myös Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hankkeen verkkosivuilta