-
Yhteydet

31.10.2023

3G-verkot väistyvät parempien 4G- ja 5G-verkkojen tieltä

Teleoperaattorit ovat ajamassa alas 3G-verkkoja uudempien teknologioiden käyttöönoton myötä. Tavoitteena on vapauttaa 3G-verkkojen käytössä olleet taajuudet nopeammille ja suurikapasiteettisemmille 4G-/5G-verkoille, jolloin niiden palvelut paranevat. Traficom edistää taajuuksien tehokasta käyttöä ja huomioi tulevaisuuden taajuustarpeet taajuussuunnittelutyössään.

Matkaviestinverkkojen käyttöaste on kasvanut räjähdysmäisesti. Tarvitsemme uudempia teknologioita, jotka pystyvät paremmin vastaamaan jatkuvasti kasvavaan matkaviestinverkkojen käyttöön, lisääntyvään kapasiteettitarpeeseen ja uusien palveluiden kehittämiseen. "Teleoperaattorit ovat ryhtyneet ajamaan alas 3G-verkkoja ottaakseen käyttöön uusia teknologioita, jotka paremmin vastaavat kuluttajien tarpeisiin. Operaattoreilla ei myöskään ole valtioneuvoston myöntämissä toimiluvissa velvoitteita ylläpitää 3G-verkkoja. Seuraamme Traficomissa 3G-verkkojen sulkemista ja neuvomme niihin liittyvissä kysymyksissä", kertoo johtava asiantuntija Heidi Himmanen.

Teleoperaattoreilla ajankohtaiset tiedot eri verkkojen kattavuudesta

3G-verkon poistuessa 2G-, 4G- ja 5G-verkot jäävät käyttöön. Palvelut toimivat silloin näissä verkoissa. Sellaiset laitteet, jotka toimivat vain 2G-/3G-verkoissa, siirtyvät silloin käyttämään 2G-verkkoja. Poikkeuksen tekee Ahvenanmaalla toimiva teleoperaattori Ålcom, joka pitää 3G-verkon käytössä, mutta sulkee 2G-verkkonsa asteittain vuosien 2022–2024 aikana.

Ajankohtaisimmat tiedot eri verkkojen kattavuudesta saa omalta teleoperaattorilta. Heillä on myös velvollisuus kertoa asiakkailleen matkaviestinverkkoihin liittyvistä muutoksista. "Jos datayhteydet eivät toimi kunnolla 3G-verkon sulkemisen jälkeen, kannattaa olla yhteydessä omaan operaattoriin tai valita parhaimman kuuluvuuden tarjoavan operaattorin", neuvoo Himmanen.

Nopeat verkot kattavat valtaosan Suomea

2G- ja 4G-verkot kattavat yli 99 % Suomen väestöstä sekä tie- ja rautatieverkosta. Tämä perustuu teleoperaattoreiden toimilupavelvoitteeseen. Tämä on kuitenkin niin sanottua peruspeittoa, joka ei aina mahdollista suuria datanopeuksia. Vuoden 2023 alussa nopea 100 Mb/s 4G-matkaviestinverkon yhteys oli saatavilla 94 prosentille kotitalouksista ja nopea 5G-verkon yhteys 88 prosentille kotitalouksista. Nopea matkaviestinverkko kattoi kesämökeistä 54 prosenttia.

Kysymyksiä on myös herättänyt se, toimivatko 4G-verkot sähkökatkojen aikana. Traficomin määräyksen mukaisesti viimeistään 31.12.2023 tulee 4G-verkkojen varmennus olla 3–4 tuntia. 5G-verkkojen varautumisvaatimus on 15 minuuttia, kuten 4G-verkkojen vaatimus on ollut aiemmin.

Vanhaa teknologiaa hyödyntävät laitteet toimivat pääosin edelleen

Sellaiset laitteet, jotka toimivat vain 2G-/3G-verkoissa, siirtyvät käyttämään 2G-verkkoja silloin kun 3G-verkot suljetaan. "2G-verkon datanvälityskapasiteetti on toki pienempi kuin 3G:n. Se voi näkyä käyttäjälle hitaampana palveluna. Suurin osa käyttäjistä hyödyntää kuitenkin jo 4G-/5G-verkkoja datansiirtoon, mikä on suositeltavaa", sanoo johtava asiantuntija Tapio Penkkala. "Myös hätäpuhelut toimivat edelleen 2G-verkossa", jatkaa Penkkala. Esimerkiksi sähkömittarit, hissien hätäpuhelimet, palohälyttimet ja turvarannekkeet toimivat yleensä myös 2G-verkon yli, tai lähettävät vain pieniä datamääriä, joten näiden pitäisi toimia kuten aikaisemminkin.

"Jos käytössä on laite tai liittymä, joka käyttää vain 2G-/3G-teknologiaa, ja sitä käytetään sellaisten datamäärien siirtämiseen, johon 2G ei riitä, voi tulla ongelmia. Tuolloin laite ja liittymä kannattaa päivittää vähintään 4G-teknologiaan tai jos käyttää laitetta 5G-verkon peittoalueella, niin 4G-/5G-teknologiaan", summaa Penkkala.

Operaattoreiden verkkosivuilla tietoa verkkojen sulkemisesta, aikatauluista ja vaikutuksista

"Suosittelemme katsomaan operaattoreiden sivuilta tarkempia tietoja ja toimintaohjeita erityisesti, mikäli käytössä on vanha matkapuhelin tai SIM-kortti", sanoo Himmanen. On hyvä varmistaa, että käyttöönotettavat uudet laitteet toimivat myös 4G- tai 5G-verkoissa. "Ainoastaan 2G-/3G-verkoissa toimivien uusien laitteiden käyttöönottoa tulisi välttää, sillä myös 2G-verkot tullaan tulevaisuudessa ajamaan alas jollain aikavälillä", jatkaa Himmanen.

Lisätietoja nopeiden 4G- ja 5G-verkkojen kattavuudesta

>> Tieto.Traficom.fi-verkkosivuilta

Vuoden 2022 lopussa tällainen nopea verkko kattoi 54 % kesämökeistä.

>> Traficomin määräys viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista