-
Yhteydet

31.10.2022

Haettavana tukea kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden edistämiseen

Kunnat, kuntayhtymät ja voittoa tavoittelemattomia yhteisöt voivat jälleen hakea hankeavustuksia kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuustyön edistämiseen. Hakuaikaa on marraskuun loppuun.

Liikkumisen ohjauksen avustuksilla halutaan edistää muun muassa kestäviä matkaketjuja ja kestävän liikkumisen kokonaisvaltaisten suunnitelmien syntymistä sekä vauhdittaa kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laadintaa kunnissa. Tieliikenteen turvallisuuden hankehaussa on uutena teemana työmatkojen turvallisuus.

"Haluan kannustaa kuntia ja muita toimijoita tutustumaan hankehakuihin ja miettimään, miten kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden avustukset parhaiten hyödyttäisivät omaa ympäristöä ja liikkujien tarpeita. Energiansäästö ja fossiilisista polttoaineista luopuminen on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen aihe ja toivoimme, että teema näkyisi liikkumisen ohjauksen hankkeissa", kertoo erityisasiantuntija Michaela Sannholm.

Liikkumisen ohjaus osana energiansäästötalkoita

Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksina jaetaan yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa, joista noin 300 000 euroa on tarkoitettu kävelyn ja/tai pyöräliikenteen edistämisohjelmiin ja noin 150 000 euroa on tarkoitettu hankkeisiin, joissa edistetään pyöräilyä.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusten tarkoituksena on edistää kestävää liikkumista mm. neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. Avustettavien hankkeiden tulosten ja menetelmien tulee olla mahdollisimman laajalti vaikuttavia ja monistettavissa myös muualle.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustushakemuksia toivotaan vuodelle 2023 erityisesti seuraavista teemoista:

  1. Kestävät matkaketjut
  2. Kestävän liikkumisen kokonaisvaltaiset suunnitelmat
  3. Liikkumisen ohjaus infrahankkeissa
  4. Työpaikkojen liikkumisen ohjaus

Liikenneturvallisuustyön keskiössä nuoret, työikäiset ja iäkkäät

Liikenneturvallisuuden hankeavustuksiin on varattu noin 200 000 euroa ja hankehaussa on tänä vuonna kolme teemaa. Nuorten liikkumisen turvallisuuteen liittyvä teema pohjautuu vahvasti tuoreeseen valtakunnalliseen liikenneturvallisuusstrategiaan, jonka toimenpiteissä on nostettu tärkeäksi mm. toisen asteen pitkäjänteinen liikennekasvatus sekä huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö.

Toinen teema on iäkkäiden liikkumisen turvallisuus. Ikäihmisten liikkumisen edellytyksissä korostuu liikkumisympäristön ja matkaketjujen turvallisuuden ja esteettömyyden yhteispeli. Uutena teemana haussa on työmatkojen ja työssä tehtävien matkojen turvallisuus. Tänä vuonna onkin mahdollista yhdistää työmatkoihin liittyvään hankkeeseen niin liikenneturvallisuuden kuin kestävän liikkumisen teemoja. Tällaista hanketta voidaan rahoittaa sekä liikkumisen ohjauksen että liikenneturvallisuuden avustuksella.

>> Lue lisää hankehauista: Traficomin uutinen 22.9.2022