-
Yhteydet

30.04.2024

Hyvät laajakaistayhteydet ovat elinehto digitalisoituvassa yhteiskunnassa

Digitalisaation aikakaudella luotettava laajakaistayhteys on kotitalouksien ja yritysten elinehto, joka edistää innovaatiota, tuottavuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Suomi on tunnettu teknologisesta kehityksestään ja digitalisaation hyödyntämisestä. Tavoitteena on saada kattava valokuituverkko Suomeen. Tätä tavoitetta Traficom on edistämässä telekilpailun sääntelyllä.

Jotta Suomi pysyisi kehityksen kärjessä, on nopean laajakaistan edistäminen välttämätöntä. Tämä on tunnistettu Valtioneuvoston selonteossa "Digitaalinen kompassi" vuodelta 2022, jonka mukaan "kaikilla suomalaisilla kotitalouksilla ja yrityksillä on mahdollisuus gigabitin tietoliikenneyhteyteen vuonna 2030".

Suomella on menestyksekäs teletoiminnan historia, jota on leimannut matkaviestin- ja laajakaistateknologioiden varhainen käyttöönotto. Televiestintäalan vapauttaminen kilpailulle vuoden 1987 teletoimintalailla tasoitti tietä lisääntyneelle kilpailulle ja innovaatioille tiedonsiirrossa. Jotta laajakaistamarkkinat voitiin avata kilpailulle, tarvittiin sääntelyä 1990-lopussa tilaajayhteyksien vuokraamisen mahdollistamiseksi.

Valokuitua kaivataan myös maaseudulle

Suomi on maailman kärkimaita matkaviestinverkkojen osalta. Kuitenkin kiinteän laajakaistan osalta on vielä tekemistä, vaikkakin nopeat yhteydet ovat saatavilla enemmistölle. Valokuituverkko, joka mahdollistaa yli gigabitin laajakaistanopeuden, on noussut vallitsevaksi teknologiaksi. Valokuitu- ja kaapelimodeemi-laajakaistaverkot ovat parhaiten tarjolla kaupunkialueilla ja taajamissa. Maaseudulla on harvemmin tarjolla nopeita kiinteitä laajakaistaverkkoja. Kupariverkkojen alasajon myötä matkaviestinverkko saattaa olla ainut tarjolla oleva vaihtoehto internetin käyttöön. Viime vuoden syksyllä yli viidessäkymmenessä kunnassa valokuituverkon saatavuus oli alle 30 prosenttia.

Nopean laajakaistan edistäminen edellyttää merkittäviä investointeja valokuituverkkoihin ja sääntelyn uudistamista. "Sääntelyllä ja valvonnalla on edelleen keskeinen rooli laajakaistamarkkinoilla oikeudenmukaisen kilpailun varmistamisessa ja kuluttajansuojassa", kertoo johtava asiantuntija Martin Andersson. EU:n telesääntely edellyttää, että kansalliset viranomaiset tekevät markkina-analyysin laajakaistamarkkinoilla. Traficom on äskettäin analysoinut kiinteän verkon tiedonsiirtopalvelujen vähittäis- ja tukkumarkkinat. Markkina-analyysiluonnoksen mukaan sääntelyä ei jatkossa tarvittaisi samassa mittakaavassa. Virasto ehdottaa, että huomattavan markkinavoiman (HMV) sääntely poistettaisiin bitstream- ja korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinoilla. Lisäksi kupariverkkojen sääntelystä luovutaan kokonaisuudessaan.

Sääntelyllä turvataan kuluttajille valokuituyhteyksien kohtuullinen hintataso

"Valokuitutilaajayhteyksien sääntely nähdään edelleen tarpeelliseksi, sillä markkinat ovat tietyissä kunnissa keskittyneet yhdelle toimijalle eikä kilpailu näissä kunnissa toimi riittävällä tavalla. Sääntelyllä varmistettaisiin, että loppuasiakkailla olisi vaihtoehtoisia palveluntarjoajia ja että vähittäismarkkinoiden hintataso pysyisi kohtuullisena", tähdentää Andersson. Traficomin ehdotuksen mukaan huomattavan markkinavoiman sääntelyn piirissä olisi 16 teleyritystä. Sääntely olisi voimassa 110:ssä kunnassa.

Parhaillaan on lausunnolla kiinteän verkon tiedonsiirtopalvelujen HMV-markkina-analyysiluonnos. Lausuntoja voi antaa 10.5.2024 mennessä. Markkina-analyysin lausuntopyynnön jälkeen virasto järjestää vielä lausuntopyyntökierroksen HMV-päätösluonnoksista. EU-komission pitää vielä lopuksi hyväksyä viraston ehdottama sääntelyratkaisu.

>> Tutustu lausuntopyyntöön

>> Lue lisää huomattavan markkinavoiman sääntelystä