-
Yhteydet

30.06.2023

Kansainvälinen 6G-työ tuottaa tulosta

Suomen kansainvälinen vaikuttamistyö liittyen tulevaisuuden 6G-mobiiliteknologian kehitykseen on ottanut kaksi suurta askelta eteenpäin. Kansainvälinen televiestintäliitto ITU hyväksyi kesäkuussa luonnoksen uudeksi suositukseksi 6G:n (IMT-2030) viitekehyksestä. Lisäksi EU:n Radiotaajuuspolitiikkaryhmän 6G-kannanotto hyväksyttiin kesäkuussa julkiselle kuulemiselle.

YK:n alaisen kansainvälisen televiestintäliiton radiosektorin ITU-R:n 6G-työ on tärkeää meneillään olevalle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle maailmanlaajuisesti. Jos tämä työ olisi viivästynyt, se johtaisi tutkimus- ja standardointityön pirstoutumiseen ja epävarmuuteen poliittisten päättäjien alkaessa sitoutua 6G:hen.

6G:n tutkimukseen ja kehitykseen panostetaan globaalisti

Suomi on korostanut tämän määrittelytyön ja sen ajoituksen tärkeyttä, kun Suomessa, Euroopassa ja globaalisti tehdään suuria panostuksia 6G:n tutkimukseen ja kehitykseen. Suomi koordinoi kesäkuun kokoukseen kannanoton, jonka meidän lisäksi allekirjoittivat Arabiemiirikunnat, Brasilia, Etelä-Afrikka, Iso-Britannia, Kanada, Latvia, Nigeria, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Viro ja Zimbabwe.

"Kesäkuun kokouksesta jää mieleen kehittyvien maiden puheenvuorot, joiden mukaan 6G:n pitäisi myös vastata heidän odotuksiinsa. 6G:ssä ei ole kyse vain uusien mahdollisuuksien tuomisesta meille, joilla on maailman parhaat matkaviestinverkot, vaan kaikille maailmanlaajuisesti. Mielestäni onnistuimme vastaamaan näihin odotuksiin", sanoo Traficomista työhön osallistunut päällikkö Heidi Himmanen.

Himmanen on myös toiminut EU:n jäsenmaista ja tarkkailijajäsenistä koostuvan Radiotaajuuspolitiikkaryhmän 6G-työryhmän puheenjohtajistossa. Radiotaajuuspolitiikkaryhmä (RSPG, Radio Spectrum Policy Group) on korkean tason neuvoa-antava ryhmä, joka avustaa Euroopan komissiota radiotaajuuspolitiikan kehittämisessä. Suomea edustaa RSPG:ssä liikenne- ja viestintäministeriö tukenaan Traficom. "Ryhmän ensimmäisen 6G-kannanoton tarkoituksena on tunnistaa 6G-kehityksen mahdollisia vaikutuksia taajuustarpeisiin ja tulevaisuuden langattomien verkkojen käyttöönottoon", selventää Himmanen.

Suomi on edelläkävijä 6G-kehitystyössä

"Suomessa alkoi maailman ensimmäinen 6G-tutkimusprojekti jo viisi vuotta sitten ja olemme erittäin sitoutuneita tuomaan tietomme ja teknologiamme maailmalle", innostuu Himmanen.

Traficom kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä, Oulun yliopistoa ja Nokiaa vahvasta tuesta näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Traficom ja liikenne- ja viestintäministeriö osallistuvat 6G-taajuustyöhön taajuuksien tehokkaan käytön ja tulevaisuuden laajakaistaverkkojen sekä palveluiden kehityksen varmistamiseksi.

>> Lisätietoja EU:n RSPG:n 6G-kannanoton lausuntopyynnöistä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. 6G:n (IMT-2030) käyttöskenaariot laajentavat 5G:n käyttöskenaarioita (kolmio keskellä, IMT-2020) ja tuo niiden lisäksi kolme uutta: integroitu tekoäly ja kommunikaatio, integroitu havaitseminen ja kommunikaatio sekä kaikkialla läsnä oleva konnektiviteetti. 6G:n kaikenkattavat periaatteet ovat kestävyys, turvallisuus/yksityisyys/resilienssi, kaikkialla läsnä oleva älykkyys sekä yhteyksien tuominen kaikille.