-
Yhteydet

28.04.2023

Liikennemalliprojektin tavoitteena yhtenäiset ennusteet matkoista ja kuljetuksista

Traficomissa on käynnissä Suomen historian suurin liikennemalliprojekti, jolla rakennetaan kyvykkyyksiä tuottaa yhtenäisiä ennusteita matkoista ja kuljetuksista sekä liikenteen vaikutuksista. Valtakunnallisen liikennemallijärjestelmän rakentaminen alkoi vuonna 2022 ja jatkuu vuoteen 2028.

Valtakunnallinen liikennemallijärjestelmä koostuu henkilö- ja tavaraliikenteen malleista, jotka hyödyntävät yhtenäisiä kuvauksia muun muassa liikenneverkosta. "Henkilö- ja tavaraliikenteen ennusteita hyödynnetään muun muassa liikennejärjestelmäsuunnittelussa, hankesuunnittelun tukena ja liikennepoliittisten toimenpiteiden arvioinnissa. Liikennemalleja voidaan hyödyntää laajempien taloudellisten vaikutusten, kuten kiinteistömarkkinoihin, toimintojen sijoittumiseen ja työmarkkinoihin liittyvien vaikutusten arvioinnissa", kertoo erityisasiantuntija Jens West.

Liikennemallit perustuvat havaintoihin liikkumisesta ja kuljetuksista

Liikennemallit ovat talousteoreettisia kuvauksia liikenteen kysynnän muodostumisesta. Mallit sisältävät kuvauksen liikenteen tarjonnasta, kuten teistä ja kaduista, radoista, terminaaleista ja liikkumisen palveluista. Henkilöliikenteen mallijärjestelmä hyödyntää valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen tuloksia havaituista liikkumisvalinnoista. Aineistoa täydennetään tiedoilla tehtyjen lähtö- ja määräpaikkojen välisistä kulkutapavaihtoehdoista. "Tällä tavalla toteutettuna aineistoista voidaan selvittää, miten liikennejärjestelmän ominaisuudet ja yksilökohtaiset tekijät vaikuttavat liikkumisvalintoihin, ja miten eri tekijöiden muutokset vaikuttavat liikenteeseen tulevaisuudessa", sanoo West. Tavaraliikenteen ennustaminen puolestaan lähtee talousennusteesta. Mallilla muodostetaan käsitys meriliikenteen virroista, tavaravirroista rataverkolla ja tavaraliikenteen ajoneuvovirroista tieliikenteessä.

Yhdestä tulevaisuuskuvasta moniin

"Yhteinen mallijärjestelmä mahdollistaa skenaariotarkastelut esimerkiksi erilaisilla politiikkatoimenpiteillä tai liikennehankkeilla", West kertoo. Lisäksi voidaan tarkastella toimintaympäristötekijöiden, kuten kustannusten tai preferenssien muutosten, vaikutuksia liikkumiseen ja kuljetukseen.

Tavoitteena on julkaista valmis mallijärjestelmä vuonna 2028, ja sitä ennen järjestelmää testataan ja pilotoidaan matkan varrella. Sidosryhmien ja kansainvälisten tutkijayhteisöjen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

"Tavoitteena on rakentaa ylläpidettävä liikennemallijärjestelmä, jolla on laajasti hyödyntäjiä ja joka tuottaa monipuolisesti tietoa päätöksenteon tueksi, ei pelkästään valtiolle, vaan myös kunnille, kaupunkiseuduille ja maakunnille. Näin päättäjien tukena on yhtenäisin menetelmin tuotettua tietoa, jotta he voivat arvioida politiikkatoimien ja hankkeiden vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta ", summaa West.