-
Yhteydet

15.12.2022

Liikenteen kokonaisuutta kehitetään pitkäjänteisessä yhteistyössä

Liikenteen kokonaisuuden kehittäminen on pitkäjänteisen yhteistyön summa. Sen tulokset näkyvät arjessamme vuosien tai jopa vuosikymmenien päästä, esimerkiksi sujuvampina liikenneyhteyksinä. Traficom on mukana edistämässä toimivaa, turvallista ja kestävää liikkumista ja kuljettamista niin koko Suomessa kuin alueellisestikin.
 

"Liikennejärjestelmä on osa meidän jokaisen arkea. Minulle työssäni on erityisen tärkeää kestävän liikkumisen edellytysten parantaminen", kertoo Traficomin johtava asiantuntija Suvi Jousmäki.

Liikennejärjestelmä on kokonaisuus, joka muodostuu kaikkien liikennemuotojen henkilö- ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liikenteen palveluista, liikennevälineistä ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä.

Fiksuja päätöksiä vaikutuksia arvioimalla

Liikennejärjestelmätyöhön, eli liikennejärjestelmän pitkäjänteiseen kehittämiseen, osallistuvat maakuntien liitot, alueen kunnat ja kaupungit, elinkeinoelämän toimijat, ELY-keskukset sekä Traficom ja Väylävirasto. Työtä jäsennetään liikennejärjestelmäsuunnitelmilla, joissa muun muassa kuvataan nykytila, tavoitteet, toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi ja arvioidaan vaikutukset.

"Erityisen tärkeää on suunnitelmien vaikutusten arviointi. Sitä kautta pystytään tekemään päätöksiä tiedon perusteella. Olemmekin pian julkaisemassa oppaan alueellisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien vaikutusten arvioinnin tueksi", Jousmäki kertoo.

Traficomin osallistuu liikennejärjestelmäsuunnitteluun erityisesti liikenteen palveluiden, markkinoiden toimivuuden, tiedon hyödyntämisen ja automaation edistämisen asiantuntijana.

Kehittäminen on tulevaisuuteen varautumista ja ennakointia

Vuonna 2021 julkaistiin ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikenne 12. Se laadittiin liikenne- ja viestintäministeriön johdolla laajan yhteistyön tuloksena ja sen määränpäänä on liikennejärjestelmän saavutettavuus, kestävyys ja tehokkuus.

Myös Traficom osallistui Liikenne 12 -suunnitelman tekoon ja toteuttaa sitä nyt osaltaan. Keskeisessä osassa on koota kokonaiskuvaa Suomen liikenteestä ja jakaa se analysoituna kaikille kehittämisen ja päätöksenteon pohjaksi.

"Julkaisemme tieto.traficom.fi-sivustolla liikennejärjestelmäanalyysia eli tietoa liikenteen nykytilasta ja kehittämistarpeista sekä pyrimme ennakoimaan tulevaa kehitystä ja ottamaan huomioon toimintaympäristön muutokset. Tämä on uutta ja kokonaisuuta rakennetaan pikkuhiljaa. Tiedon avulla voimme tehdä yhdessä järkeviä ratkaisuja, jotta ihmiset ja tavarat liikkuisivat sujuvasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti", Jousmäki sanoo.

Virastolla on merkittävä rooli myös Liikenne 12 -suunnitelman vaikutusten arvioinnissa. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyö on käynnistymässä ensi vuonna.

"Suomi on iso maa ja sen alueet erilaisia. Meidän tehtävämme on asiantuntija-alueidemme edistämisen lisäksi kuulla alueiden tarpeita ja välittää niitä valtakunnalliseen suunnitteluun sekä kertoa valtakunnallisen suunnitelman etenemisestä alueiden suuntaan", Jousmäki sanoo.

Tulokset näkyvät kaikkien arjessa

Liikennejärjestelmän kehittäminen on pitkän tähtäimen strategista työtä, jossa on osattava ennakoida tulevaisuuden tarpeita. Työn tulokset näkyvät ihmisten arjessa, esimerkiksi parempina joukkoliikenneyhteyksinä. Vaikeasti ennustettavia vaikuttajia toimintaympäristöön ovat olleet esimerkiksi koronakriisi ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

"Työ on palkitsevaa, mutta täytyy hyväksyä, että se on myös hidasta. Omassa arjessani Helsingissä tärkeitä ovat sujuvat kävely- ja pyöräily-yhteydet sekä toimiva joukkoliikenne. On ollut myös mukava nähdä, että kaupunkiraidehankkeet ovat osittain edenneet suunnittelupöydiltä toteutukseen saakka", Jousmäki summaa.