-
Yhteydet

30.11.2023

Maailman radioviestintäkonferenssissa varmistetaan Suomelle toimivat taajuudet

Maailman radioviestintäkonferenssi WRC-23 käynnistyi 20.11.2023 Dubaissa. Konferenssissa päätetään radiotaajuuksien käytöstä tulevaisuudessa. Tavoitteena on tehostaa radiotaajuuksien käyttöä ja mahdollistaa uudet teknologiat ja palvelut.

Maailman radioviestintäkonferenssi (WRC, World Radiocommunication Conference) tekee päätökset radiotaajuuksien tulevaisuuden käytöstä. WRC:ssä päivitetään maailman radio-ohjesääntöä, joka kansainvälisenä sopimuksena säätelee globaalisti radiotaajuuksien käyttöä. 

Suomi osallistuu konferenssissa päätöksentekoon ja on globaalisti vaikuttamassa tulevaisuuden viestintäpalveluihin kilpailukyvyn ja kansainvälisen saavutettavuuden varmistamiseksi. Tavoitteena on mahdollistaa uusien teknologioiden ja palveluiden käyttöönotto langattomille järjestelmille maalla, merellä, ilmassa ja avaruudessa. 

Suomelle tärkeää taata riittävät taajuudet matkaviestinverkoille

Matkaviestinverkoissa siirrettävän tiedon määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viimeiset vuosikymmenet. Olemme maailman aktiivisimpia langattoman tiedonsiirron käyttäjiä. Suomessa rakennetaan ahkerasti 5G-verkkoja, jotka kattavat jo lähes 90 % kotitalouksista. Olemme kehityksen etujoukoissa myös 6G-teknologian osalta.

WRC-prosessissa arvioidaan tulevaisuuden taajuustarpeita. Taajuuksia tarvitaan matkaviestinverkoille lisää erityisesti silloin, kun 6G-verkot aloittavat toimintansa 2030-luvun alussa. 

”Suomi pitää tärkeänä, että konferenssissa tehdään tulevaisuuden taajuuksien käytöstä kunnianhimoisia päätöksiä, jotka mahdollistavat etenkin langattoman viestinnän kilpailukyvyn tulevaisuuden digitaalisia palveluita rakennettaessa ensi vuosikymmenellä”, toteaa liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Sabina Lindström

"Suomen ajamat kannat matkaviestinnän taajuusasioissa auttavat luomaan ja kehittämään viestintäverkkoja. Haluamme varmistaa sen, että olemme mobiiliteknologian kärkimaa myös jatkossa", sanoo Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa

Asialista kattaa Suomelle tärkeitä asioita 

Tänä vuonna konferenssin asialistalla ovat muun muassa seuraavat asiat:

  • lisätaajuuksien osoittaminen matkaviestintään erityisesti 6 GHz:n taajuusalueella
  • UHF-alueen tulevaisuuden käyttö
  • VHF-taajuusalueen käyttö ilmailussa myös satelliittien välityksellä
  • uudet taajuudet tiedonsiirtoon satelliiteista esimerkiksi laivoihin ja lentokoneisiin
  • maailmanlaajuisen merenkulun hätä- ja turvallisuusjärjestelmän modernisointi
  • avaruussääsensoreihin liittyvät asiat tässä ja seuraavassa konferenssissa
  • WRC27 asialistan valmistelu, mukaan lukien 6G taajuusasia.

Suomen etua ajetaan yhteistyössä

Suomen valtuuskuntaa johtaa konferenssissa liikenne- ja viestintäministeriö. Traficomin lisäksi asiantuntijadelegaatioon kuuluvat Nokian, Telian, Iceyen, Digitan, Yleisradion, Radioamatööriliiton ja Puolustusvoimien edustajat.

Lisätietoa

>> World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23)

>> Traficomin tiedote 20.11.2023: Maailman radioviestintäkonferenssissa tärkeää varmistaa Suomelle riittävät taajuudet