-
Yhteydet

31.01.2024

Suomen tavoitteena varmistaa 6G:lle riittävästi taajuuksia

Maailman radioviestintäkonferenssin (WRC, World Radiocommunication Conference) taajuuspäätökset mahdollistavat uusien teknologioiden ja palveluiden käyttöönoton langattomille järjestelmille maalla, merellä, ilmassa ja avaruudessa. Päätökset edistävät 5G- ja 6G-verkkojen kehitystä Suomen tavoitteiden mukaisesti. WRC-23 järjestettiin Dubaissa 20.11.–15.12.2023.

Matkaviestinteknologioiden kehityksessä uusi sukupolvi tulee käyttöön aina noin 10 vuoden välein. Tällä hetkellä on meneillään 5G:n käyttöönotto, mutta samaan aikaan 6G-teknologian tutkimus on jo käynnissä. 6G tulee käyttöön noin vuonna 2030. Traficom vaikuttaa kansainväliseen 6G-työhön ja tukee näin tietoyhteiskunnan kestävää kehitystä sekä innovatiivisten palveluiden syntymistä.

WRC-konferenssin tulokset edistävät 5G:n ja 6G:n käyttömahdollisuuksia

Viime vuoden lopussa pidetyn WRC-23:n tärkeimmät päätökset liittyvät taajuuksien saatavuuteen 5G- ja 6G-järjestelmille. Taajuusalue 6425–7125 MHz osoitettiin 5G- ja 6G-järjestelmille muun muassa Euroopassa. Matkaviestinpalveluiden käyttöönotto tulevaisuudessa vaatii myöhemmin vielä kansallisia ja EU-tason päätöksiä.  Konferenssin päätökset parantavat myös nykyisten 5G- ja tulevien 6G-järjestelmien taajuuksien käyttömahdollisuuksia taajuusalueella 3600–3800 MHz nostamalla mobiililiikenteen status ensisijaiseksi. TV-verkkojen käytössä olevan UHF-taajuusalueen (490–694 MHz) mobiilikäyttöä vastustettiin konferenssissa odotetusti laajalti. Euroopan linjan mukaisesti taajuusalue osoitettiin kuitenkin toissijaisesti mobiilikäyttöön.

6G-palvelut käyttöön 2030-luvulla

Suomen tavoitteiden mukaisesti tutkimukset tulevaisuuden 6G-järjestelmille päätettiin tuoda seuraavan konferenssin WRC-27 asialistalle. Euroopan osalta tutkitaan taajuusalueiden 4400-4800 MHz, 7125–7250 MHz, 7750–8400 MHz ja 14,8-15,35 GHz käyttöä 6G-verkoille. "Suomi vaikuttaa aktiivisesti siihen, että 6G-verkoille voidaan osoittaa riittävästi uusia taajuuksia vuoteen 2030 mennessä, mikä mahdollistaa uusien matkaviestinpalveluiden käyttöönoton ajallaan myös Euroopassa", sanoo Traficomin johtava asiantuntija Pasi Toivonen.

Taajuuksien käyttöönotto uusiin käyttötarkoituksiin edellyttää vielä useita kansallisia ja EU-tason päätöksiä. Suomi jatkaa aktiivista vaikuttamistyötä kansainvälisessä televiestintäliitossa ITU:ssa, Euroopan posti- ja taajuushallintojen yhteistyöelimessä CEPT:ssä ja EU:n Radiotaajuuspolitiikkaryhmässä RSPG:ssä tavoitteena varmistaa, että 5G- ja 6G-järjestelmille on saatavilla riittävä määrä taajuuksia.

EU:n radiotaajuuspolitiikkaryhmä RSPG (Radio Spectrum Policy Group) on hyväksynyt ja julkaissut ensimmäisen 6G-kannanottonsa 'RSPG Opinion on 5G developments and possible implications for 6G spectrum needs and guidance on the rollout of future wireless broadband networks'. "6G-taajuustyö jatkuu seuraavalla RSPG:n ohjelmakaudella ja tähtää arviolta vuonna 2026 julkaistavaan 6G-taajuustiekarttaan", kertoo Traficomin johtava asiantuntija Heidi Himmanen

6G-kehityksen lähtökohdat määritelty ITU:ssa

WRC:n yhteydessä järjestetty ITU Radiocommunication Assembly hyväksyi uuden IMT-2030 Framework -suosituksen, joka asettaa perustan IMT-2030:n eli kuudennen sukupolven matkaviestinteknologioiden kehittämiselle. Suositus muodostaa tärkeän perustan globaalille 6G:n tutkimus- ja kehittämistyölle. Seuraava vaihe IMT-2030 -työssä on vaatimusten ja mahdollisten radiorajapintatekniikoiden arviointikriteerien määrittely.

Lue lisää:

>> Kansainvälinen 6G-työ tuottaa tulosta

>> 6G:llä kohti kestävää kehitystä 

>> Suomi vahvasti mukana Euroopan 6G-taajuustyössä

>> Maailman radioviestintäkonferenssi päättää tulevaisuuden radiotaajuuksien käytöstä maailmanlaajuisesti