-
Yhteydet

31.10.2022

Valokuidulla suuri merkitys kuntien elinvoimaisuudelle

Nopeiden ja toimintavarmojen yhteyksien merkitys kasvaa vuosi vuodelta ja korostuu erilaisissa kriisitilanteissa. Suomessa on kattavat mobiiliverkot, mutta kotitaloudet ja yritykset tarvitsevat myös valokuitua, jonka nopeus ja laatu riittävät vuosikymmeniksi eteenpäin. Kuidun rakentamiseen on tarjolla EU:n elpymisrahaa 32 miljoonaa euroa.

Toimintavarmojen yhteyksien tarve on entisestään korostunut viime vuosina. Etätyöläisten määrä kasvoi merkittävästi koronapandemian myötä ja kiritti niin yritysten kuin julkisen sektorin palveluiden siirtämistä verkkoon. Energiakriisi on puolestaan vilkastuttanut keskustelun eri verkkoinfrastruktuurien energiankulutuksesta ja kestävästä kehityksestä.

Digitaalista infrastruktuuria ja sen käyttöönottoa mittaavan laajakaistaluokituksen perusteella koko Suomi saa kiinteiden yhteyksien osalta arvosanaksi kolme tähteä viisiportaisella asteikolla. Kuntien välillä on kuitenkin edelleen suuria eroja viestintäverkkojen laajuudessa ja käytössä.

Valtio tukee valokuiturakentamista 32 miljoonalla

Traficom on saanut kuluneen vuoden aikana maakuntien ja kuntien edustajilta palautetta valokuiturakentamiseen liittyen. "Yhtäältä valokuidun merkitys kuntien elinvoimaisuuden kannalta on tunnistettu, toisaalta kunnissa taistellaan budjetin riittävyydestä monen muun tärkeän asian kesken", kertoo erityisasiantuntija Aleksandra Partanen.

Suomessa on pitkät perinteet laajakaistarakentamisen tukemisessa alueille, jonne valokuituverkkoja ei kaupallisin perustein rakennu. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) on haettu rahaa vuoden 2022 alussa käynnistynyttä laajakaistatukiohjelmaa varten. Rahaa on budjetoitu tälle vuodelle 15 miljoonaa euroa ja ensi vuoden talousarvioesitykseen rahaa on osoitettu 17 miljoonaa euroa. "Valtio tukee nyt verkkojen rakentamista merkittävällä summalla, joten tilaisuuteen kannattaa kiireesti tarttua - tarjolla oleva tuki tulee myöntää tämän ja ensi vuoden kuluessa", tähdentää Partanen.

Lisätietoja

>> Traficomin tiedote 4.10.2022

>> Laajakaistatukihanke