-
Luottamus ja toimintavarmuus

28.06.2024

EU-alueella myytävien langattomien laitteiden lataus yhtenäistyy ja tietoturva paranee

EU-markkinoille tulevissa radiolaitteissa pitää 28.12.2024 lähtien olla USB-C-tyyppinen latausliitin, jos laitetta voi ladata langallisella latauksella. Lisäksi monien radiolaitteiden tietoturva paranee, kun uusien tietoturvavaatimusten soveltaminen alkaa 1.8.2025.

EU:n radiolaitedirektiivi asettaa yhtenäiset vaatimukset erilaisille langattomasti radiotaajuuksilla toimiville laitteille. Aiempia vaatimuksia on nyt täydennetty uusilla vaatimuksilla. Traficom valvoo, että Suomen markkinoilla myytävät langattomat laitteet täyttävät kaikki vaatimukset.

Vaatimukset USB-C-liittimestä koskevat useita laiteryhmiä

"Uusilla vaatimuksilla muun muassa yhdenmukaistetaan latausliittimeksi USB-C sekä varmistetaan, että kuluttajat saavat pakkauksen merkinnöistä tiedon, onko radiolaitteen mukana latauslaite ja mitkä ovat radiolaitteen latausominaisuudet. Kuluttajilla pitää myös olla mahdollisuus hankkia laite ilman latauslaitetta", tähdentää erityisasiantuntija Milla Kuokkanen.

Merkintöjen tulee näkyä myös etämyynnissä hintatiedon yhteydessä. On tärkeää, että kuluttajat kiinnittävät tulevaisuudessa huomiota uusiin merkintöihin ostotilanteessa.

Vasemmalta lukien: Kuva 1. Kuvamerkki, joka kertoo, että laturi on laitteen mukana. Kuva 2. Kuvamerkki, joka kertoo, että laturi ei ole laitteen mukana. Kuva 3. Uusi radiolaitteen latausominaisuuksista kertova merkintä. Merkinnällä kerrotaan laitteen lataamisen edellyttämä vähimmäis- ja enimmäisteho. Lyhenne ”USB PD” (USB Power Delivery) on esitettävä merkinnässä, kun radiolaite tukee kyseistä pikalataustekniikkaa.

Vasemmalta lukien: Kuva 1. Kuvamerkki, joka kertoo, että laturi on laitteen mukana. Kuva 2. Kuvamerkki, joka kertoo, että laturi ei ole laitteen mukana. Kuva 3. Uusi radiolaitteen latausominaisuuksista kertova merkintä. Merkinnällä kerrotaan laitteen lataamisen edellyttämä vähimmäis- ja enimmäisteho. Lyhenne ”USB PD” (USB Power Delivery) on esitettävä merkinnässä, kun radiolaite tukee kyseistä pikalataustekniikkaa.

Uudet vaatimukset tulevat 28.12.2024 alkaen seuraaville radiolaiteryhmille silloin, kun laitetta on mahdollista ladata langallisella latauksella: kädessä pidettävät matkapuhelimet, tabletit, digitaalikamerat, kuulokkeet, kuulokemikrofonit, kädessä pidettävät videopelikonsolit, kannettavat kaiuttimet, sähköiset lukulaitteet, näppäimistöt, hiiret, kannettavat navigointijärjestelmät, nappikuulokkeet ja kannettavat tietokoneet. Tietokoneita uudet vaatimukset koskevat 28.4.2026 lähtien.

Uusilla tietoturvavaatimuksilla parannetaan käyttäjien yksityisyyden suojaa

"EU-alueella myytävien langattomien laitteiden tietoturvallisuudessa on havaittu puutteita, joita sääntelyllä nyt pyritään korjaamaan", kertoo erityisasiantuntija Saana Seppänen.

Uudet vaatimukset koskevat internetiin suoraan tai toisen laitteen kautta liitettäviä laitteita, lasten laitteita ja päälle puettavia laitteita, kuten älykelloja. Tietoturvavaatimuksilla pyritään parantamaan käyttäjien yksityisyyttä ja suojaamaan viestintäverkkoja sekä ennalta ehkäisemään taloudelliseen hyötyyn tähtääviä petoksia, joissa hyödynnetään verkkoon liitettyjä laitteita.

Muutoksilla vaikutuksia valmistajille, maahantuojille ja myyjille

Valmistajien, maahantuojien ja myyjien on tärkeää tutustua uusiin vaatimuksiin, jotka koskevat kaikkia määräpäivästä lähtien EU-markkinoille saatettavia ja kyseisten vaatimusten soveltamisalaan kuuluvia radiolaitteita.

Valmistajien pitää huomioida uudet vaatimukset laitteiden suunnittelussa. Myös maahantuojien ja myyjien tulee varmistaa, että EU-markkinoilla myytävät laitteet täyttävät niitä koskevat vaatimukset. Vaatimukset eivät koske ennen 28.12.2024 EU-markkinoille saatettuja eli esimerkiksi myyjien EU-alueen varastoihin toimitettuja laitteita. Sen sijaan, jos laitemallia toimitetaan soveltamisen alettua EU-markkinoille, koskevat uudet vaatimukset sitäkin.

Lisätietoja

>> Vaatimukset USB-C-liittimisestä

>> Lisätietoa langattomien laitteiden vaatimustenmukaisuudesta

>> Lisätietoa tietoturvavaatimuksista