-
Luottamus ja toimintavarmuus

28.02.2023

Kyberturvallisuuden kansallisten koordinointikeskusten verkosto lisää EU:n laajuista yhteistyötä ja vahvistaa kilpailukykyä

Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen Suomen kansallinen koordinointikeskus aloitti virallisesti toimintansa vuoden 2023 alusta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa.

Traficomin Kyberturvallisuuskeskukseen perustettu Suomen toiminto on osa EU:n laajuista verkostoa, jonka toiminnan koordinoinnista vastaa Bukarestissa sijaitseva osaamiskeskus. Verkostomainen toiminta lisää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Yhteistyön myötä EU:n kyberturvallisuusvalmiudet sekä toimialan kilpailukyky vahvistuvat.

Koordinointikeskuksen toimintaa rahoittavat EU ja Suomen valtio.

Rahoituksella edistetään tutkimusta ja tuotekehitystä

Kansallinen koordinointikeskus edistää kyberturvallisuuden tutkimusta ja tuotekehitystä tukemalla suomalaisia yrityksiä EU-rahoituksen hakemisessa ja rajat ylittäviin hankkeisiin osallistumisessa. Koordinointikeskus myös edistää kansallisten prioriteettien mukaisen EU-rahoituksen saamista.

Lisäksi koordinointikeskus järjestää rahoitushakuja suomalaisille toimijoille. Rahoitus keskittyy erityisesti modernien kyberturvallisuusratkaisujen käyttöönottoon pk-yrityksissä.

Kansallinen osaamisverkosto vauhdittaa innovaatioita

Koordinointikeskuksen yhtenä tehtävänä on koota kansallinen osaamisverkosto, jonka keskiössä tulevat olemaan yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Tavoitteena on kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä kyberturvallisuuden tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin parantamiseksi.

Ensimmäinen kansallinen rahoitushaku avataan vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Hausta tiedotetaan erikseen Traficomin verkkosivulla.

Seuraa meitä niin pysyt ajan tasalla

Kansallinen koordinointikeskus järjestää tapahtumia ja viestii kyberturvallisuuden uusista saavutuksista ja innovaatioista. Seuraa Kyberturvallisuuskeskuksen verkkosivuja ja somekanavia, niin pysyt ajan tasalla.

>> Lue lisää kansallisesta koordinointikeskuksesta