-
Luottamus ja toimintavarmuus

28.04.2023

Kyberturvallisuuden uhkataso on pysynyt kohonneena

Erityisesti kohdistettujen kyberhyökkäysten määrä on kasvanut viime vuosina. Tapausmäärän kasvusta huolimatta yhteiskuntaa lamauttavat kyberhyökkäykset ovat epätodennäköisiä.

Traficomin Kyberturvallisuuskeskukselle ilmoitettujen tietoturvapoikkeamien määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Osaltaan kasvuun on vaikuttanut se, että tietoisuus kyberturvallisuudesta on kasvanut, mutta Suomeen kohdennettuja kybervaikuttamisyrityksiä on myös havaittu aiempaa enemmän.

Myös Venäjän Suomeen kohdistamaa kybertoimintaa on havaittu enemmän, sillä Venäjän on ollut pakko suunnata tiedusteluaan verkkoon henkilötiedustelun vaikeutumisen vuoksi.

Määrää tärkeämpää on kuitenkin tarkastella, minkälaisia vaikutuksia kyberhyökkäyksillä on huoltovarmuuden ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta.

Tiedonvaihdon merkitys on korostunut

Viime kuukausina valtionhallinto ja huoltovarmuuskriittiset toimijat ovat olleet entistä useammin kyberhyökkäysten kohteena. Muutos vuosiin 2021 ja 2022 näkyy esimerkiksi siinä, että kiristyshaittaohjelmia vaikuttaa kohdistuvan yhteen ennalta valittuun kohteeseen entistä useammin. Kuluneena vuonna on nähty myös entistä enemmän haktivismia, jonka tavoitteena on ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin.

Kyberhyökkäyksiä pyritään jatkuvasti estämään eri viranomaisten, yritysten ja huoltovarmuuskriittisten toimijoiden välisellä yhteistyöllä. Laaja-alainen varautuminen antaa hyvät lähtökohdat olla askeleen edellä kybersuojautumisessa.

Lisää aiheesta

Millaisia kyberuhkia Suomeen kohdistuu? Miten uhkiin varaudutaan ja vastataan?

>> Traficomin Kyberturvallisuuskeskus ja Suojelupoliisi järjestivät kyberturvallisuuden ajankohtaiskatsauksen 21.4.2023. Tilaisuuden tallenteen löydät Traficomin Youtube-kanavalta.