-
Luottamus ja toimintavarmuus

29.02.2024

Liikenneturvallisuus yhdistää ja velvoittaa

Pyysimme vuoden alkajaisiksi liikenne- ja viestintäministeri Lulu Rannetta avaamaan omia näkemyksiään liikenneturvallisuuden merkityksestä. Miten saamme Suomen nousemaan liikenneturvallisuuden mallimaaksi?

Jokaisen velvollisuus on omalta osaltaan rakentaa hyvää liikenneturvallisuutta kaikille liikkujille. Silti liikenteessä on aivan liikaa itsekkyyttä, välinpitämättömyyttä ja riskinottoa. Tyypillinen suomalainen kuski on verrokkimaiden kuskeja vaarallisempi. Hän on väsyneempi, ajaa ylinopeutta ja toinen käsi on kiinni kännykässä. Näin karun kuvan suomalaisista saa, kun lukee viime syksynä julkaistua ESRA3-raporttia, jossa selvitettiin liikennekäyttäytymistä yhteensä 39:ssä eri maassa, joista 22 on Euroopassa.

Kolme neljästä suomalaiskuljettajasta kertoo ajaneensa viimeisen 30 päivän aikana ylinopeutta vähintään kerran. Lähes joka kolmas suomalainen kertoo ajaneensa niin väsyneenä, että on ollut vaikea pitää silmiä auki. Noin 46 % on viimeisen kuukauden aikana puhunut ajaessaan kännykkään niin, että puhelinta on pidetty kädessä. Nämä tilastot ylittävät vastaajamaiden keskiarvot roimasti.

Raporttia lukiessa ei ihmetytä, että Suomi on jäänyt jälkeen liikenneturvallisuuden huippumaista. Vaikka liikennekuolemien määrä oli vuonna 2022 ensimmäistä kertaa alle 200 ja ennakkotietojen mukaan vuonna 2023 kuolemia on ollut yli 10 % vähemmän, on kuolemia vielä liki 180. Tämä on 180 liikaa.

Liikenneturvallisuudessa korostuu ennen kaikkea eri toimijoiden välinen yhteistyö. Meillä jokaisella on mahdollisuus luoda entistä turvallisempaa liikennekulttuuria. Tämä näkyy myös liikenneturvallisuusstrategian toimenpideohjelman toteuttamisessa. Laajaa ja pitkäjänteistä yhteistyötä ja tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa tarvitaan lisää. Ymmärrystä siitä, miten kaikki erilaiset ihmiset saadaan mukaan ja sitoutumaan turvallisempaan liikennekulttuuriin. Orpon hallituksella ja meillä kaikilla on yhteinen tavoite, jota kohti edetään päättäväisesti: nolla liikennekuolemaa vuonna 2050.

Liikenne- ja viestintäministeriön ohjauksessa toimiva virasto Traficom on tärkeä yhteistyökumppani ja valvova viranomainen tavoitteen saavuttamisessa. Traficom varmistaa toimivat ja turvalliset yhteydet sekä tuottaa tietoa päätöksentekoon ja kansalaisille. Mutkaton yhteistyö luotettavien turvallisuuden asiantuntijoiden kanssa ja välillä onkin yksi liikenneturvallisuuden tärkeistä kulmakivistä.

Kaikki suomalaiset, mutta erityisesti lapset ja nuoret on saatava sitoutumaan elinikäiseen, turvallisempaan liikennekulttuuriin. Nuoret aikuisetkin tarvitsevat lisää liikenneturvallisuustietoa, -toimintaa ja –motivointia – Kyse on ennen kaikkea myös asenteista. Opettajat ja oppilaat ovat innokkaita liikenneturvallisuuden rakentajia, kun siihen kannustetaan ja sille annetaan kunnissa mahdollisuus. Liikenneturvallisuustyön tulee myös saavuttaa paremmin ne nuoret, joilla on suurin taipumus ottaa riskejä.

Yhteistyö on supervoima, jota vahvistamalla yli hallinnonalojen ja kaikenlaisten pienten ja suurten turvallisuuden rakentajien kesken, nousemme liikenneturvallisuuden mallimaaksi. Vähempään me suomalaiset emme saa tyytyä.