-
Palvelut

31.05.2024

Ajokortti eurooppalaisen digitaalisen identiteetin lompakkoon

Eurooppalainen digitaalisen identiteetin lompakko otetaan käyttöön vuonna 2026. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on mukana pilotoimassa mobiiliajokorttia Digi- ja väestöviraston (DVV) tuottamaan esimerkkilompakkoon.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on aktiivisesti mukana eurooppalaisessa POTENTIAL-konsortiossa, jossa pilotoidaan muun muassa mobiiliajokortin käyttöä EU-alueella. Pilotissa kokeillaan ajo-oikeuden osoittamista DVV:n tuottaman lompakkosovelluksen avulla. "Tällä hetkellä keskitymme tiedon liikkumisen sujuvoittamiseen DVV:n ja Traficomin välillä. Määrittelyä ja teknistä toteutusta tehdään tiiviissä yhteistyössä DVV:n kanssa ja juuri vähän aikaa sitten saimme ajo-oikeusdatan kulkemaan palveluväylän kautta lompakkosovellukseen", iloitsee Traficomin asiantuntija Satu Riikilä.

Traficom on mukana useissa EU-tason työryhmissä, joista yksi mielenkiintoisimmista keskittyy autonvuokraus-käyttötapaukseen. Työryhmä kartoittaa EU-tasolla autovuokraamoiden tarpeita asiakkaan ajokortin esittämiseen ja tarkastamiseen sekä kasvokkain että etänä tapahtuvassa asioinnissa. "Pilotoimme mobiiliajokortin esittämistä kasvokkain tapahtuvassa asioinnissa yhteistyössä autovuokraamojen, kuten Avisin ja Sixtin, kanssa. Tavoitteena on sujuva ja luotettava tiedon esittäminen ja tarkistaminen autovuokraamoiden kanssa asioidessa. Tarkoituksena on aloittaa mobiiliajokortin testaaminen testidatalla heidän kanssaan syksyn aikana", kertoo Satu Riikilä.

Digitaalisen identiteetin lompakko otetaan käyttöön vuonna 2026. "Tavoitteenamme on, että ajo-oikeustiedot olisivat lompakossa mahdollisimman pian käyttöönoton jälkeen", toteaa Riikilä.

>> Valtiovarainministeriön tiedote 29.4.2024: Digitaalisen identiteetin lompakko otetaan käyttöön vuonna 2026