-
Tulevaisuus

31.03.2023

Kestävän liikkumisen edistämiseen jälleen valtionavustuksia

Traficom on myöntänyt alkuvuonna yhteensä 16,7 miljoonaa euroa valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman ja liikkumisen ohjauksen hankkeisiin sekä kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin ympäri Suomen. Tavoitteena on vaikuttaa kulkutapavalintoihin, tukea kestävää liikkumista ja vähentää liikenteen päästöjä. Lisäksi joukkoliikenteelle myönnettiin 39 miljoonaa euroa valtionavustusta – puolet puhtaan kaluston edistämiseen.

Lue lisää
Luottamus ja toimintavarmuus

31.03.2023

Kyberturvallisuuskeskus mukana viranomaisten ja yritysten Varo, varmista, varoita -yhteiskampanjassa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on mukana viranomaisten ja yritysten yhteisessä Varo, varmista, varoita -kampanjassa, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta erilaisista digihuijauksista. Kampanjan myötä halutaan muistuttaa, että meistä jokainen voi torjua huijauksia myös itse.

Lue lisää
Tulevaisuus

28.02.2023

Traficomin uusi Datatalousverkosto rakentaa reilumpaa datataloutta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin perustettu uusi verkosto on aloittanut toimintansa tammikuussa 2023. Uuden verkoston johtaja Jenni Koskinen on valmiina vastaanottamaan EU:n uudet digi- ja datasäädökset: "Tulossa on paljon uudenlaisia velvoitteita ja säädäntöä datan saatavuuteen, hyödynnettävyyteen, verkkoympäristön avoimuuteen ja turvallisuuteen liittyen. Komission datasäädökset pyrkivät muokkaamaan datan sisämarkkinoita ja luomaan yrityksille tasavertaisia mahdollisuuksia", kertoo Jenni Koskinen.

Lue lisää
Tulevaisuus

28.02.2023

Vetylentäminen vähentäisi ilmailun ilmastovaikutuksia

Suomella on hyvät edellytykset luoda pitkällä tähtäimellä osin vetypohjainen energiajärjestelmä lentoliikenteessä. Suurin harppaus vetylentämisessä voisi tapahtua 2030-luvun loppupuolella, mutta sitä ennen tarvitaan paljon muun muassa tuotekehitystä. Vety ja siitä jalostetut synteettiset polttoaineet nähdään keinona vähentää lentämisen ilmastovaikutusta.

Lue lisää
Tulevaisuus

31.01.2023

Traficom vaikuttaa maailmalla: pinnalla erityisesti ilmasto, automaatio ja digitalisaatio

Kansainvälinen yhteistyö on osa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin päivittäistä arkea. Traficom edustaa Suomea maailmalla EU:ssa ja kansainvälisissä järjestöissä ja pyrkii vaikuttamaan kansainväliseen sääntelyyn koko laajalla ja monialaisella toimintakentällään. Keskeisiä teemoja ovat tällä hetkellä ilmasto, automaatio ja digitalisaatio.

Lue lisää
Tulevaisuus

31.01.2023

6G:llä kohti kestävää kehitystä

Matkaviestinteknologioiden kehityksessä uusi sukupolvi tulee käyttöön aina noin 10 vuoden välein. Tällä hetkellä on meneillään 5G:n käyttöönotto, mutta samaan aikaan 6G-teknologian tutkimus on jo käynnissä. 6G tulee käyttöön noin vuonna 2030. Traficom vaikuttaa 6G:n visiointiin ja tukee näin tietoyhteiskunnan kestävää kehitystä sekä innovatiivisten palveluiden syntymistä.

Lue lisää