-
Tulevaisuus

30.08.2023

Traficom mahdollistaa liikenteeseen liittyviä kokeiluita ja innovaatioita

Voimassa oleva tieliikennelainsäädäntö mahdollistaa automaattiautokokeilut Suomessa. Traficom auttaa toimijoita muun muassa kuljettajan määrittämisessä sekä auttamalla ajoneuvojen teknisen hyväksynnän ja rekisteröinnin kanssa.

Automaation kehittyminen tarjoaa suuren potentiaalin tieliikenteelle. Monet onnettomuudet voidaan välttää, jos automaation kehittymisellä saadaan rajattua inhimilliset tekijät pois. Tutkimustietoa automaation vaikutuksista on vielä vähän, joten uusia kokeiluja tarvitaan hyötyjen varmistamiseksi ja toisaalta automaation lisääntymisen synnyttämien uusien haasteiden tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi. Traficom edistää rohkeasti ja vastuullisesti tieliikenteen automatisoitumista kokeilujen avulla.

Automaattiajamisen ja automaattiajoneuvojen testaus koenumerotodistuksella ja koekilvillä

Automaattiajamista ja automaattiajoneuvoja on mahdollista testata Traficomin myöntämällä koenumerotodistuksella ja todistukseen liittyvillä ajoneuvoon kiinnitettävillä koekilvillä.

Robottiajoneuvoja on Suomessa kokeiltu viime vuosina erilaisissa hankkeissa jo vuodesta 2016 lähtien. Kokeiluja on järjestetty muun muassa Helsingissä, Espoossa, Hämeenlinnassa, Tampereella sekä Pohjois-Suomessa. Traficom on myöntänyt yhteensä yli 30 automaattiajoneuvojen kokeilulupaa noin 10 eri toimijalle.

"Säädökset mahdollistavat kokeiluissa käytettävien ajoneuvojen kuljettamisen ilman ajoneuvon sisällä olevaa kuljettajaa, mutta ainakin toistaiseksi ajoneuvon ns. turvakuljettaja on useimmiten ollut ajoneuvon sisällä" kertoo Traficomin johtava asiantuntija Reijo Jälkö.

Etäohjauksella ajettava auto jo liikenteessä Helsingissä

Elokuussa Helsingin liikenteeseen ilmestyi etäohjauksella ajettavia autoja. Toistaiseksi ajoneuvoissa on etäohjaajan lisäksi yrityksen henkilökuntaan kuuluva turvakuljettaja, joka voi ottaa ajoneuvon hallinnan, jos etäohjaaminen ei onnistu. Tulevaisuudessa etäohjattujen ajoneuvojen käyttö voi siirtyä uuden teknologian testaamisesta todelliseen kuluttajille suunnattuihin palveluihin.