-
Yhteydet

28.02.2023

Taajuudet yhteiskunnan tukirankana - seuraa julkaisusarjaamme radiotaajuuksista!

Kaikkien langattomuutta hyödyntävien laitteiden ja palveluiden käyttämiseen tarvitaan radiotaajuuksia. Käytämme arjessamme radiolaitteita tai radioverkkoihin perustuvia palveluita, joiden käyttöön taajuuksia tarvitaan. Traficomin tehtävänä on turvata taajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö Suomessa, nyt ja tulevaisuudessa. Tervetuloa seuraamaan taajuuksien ihmeellistä maailmaa vuoden 2023 aikana!

Valon nopeudella etenevät radioaallot ovat rajallinen luonnonvara, jolla on huomattava yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys. Tämän vuoksi on tärkeää, että radiotaajuuksia käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Radiotaajuudet eivät kulu tai vähene käytössä, mutta taajuusalueittain eri käyttötapoja tai käyttäjiä voi olla vain rajattu määrä, jotta ne eivät häiritse toisiaan. Radiotaajuudet eivät pysähdy valtioiden rajoille, siksi niiden käytöstä täytyy sopia kansainvälisesti.

Traficom toimii Suomen kansallisena taajuushallintoviranomaisena. "Keskeinen tavoitteemme on turvata taajuuksien tehokas käyttö ja häiriöttömyys Suomessa. Varmistamme tämän laadukkaalla ja pitkäjänteisellä taajuussuunnittelulla sekä kansainvälisellä yhteistyöllä, kertoo päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen. "Tärkeä osa tehtäväämme on radiohäiriöiden tehokas selvittäminen sekä radiolaitteiden markkinavalvonta, missä osaamisen merkitys korostuu taajuuksien käytön tiivistyessä sekä uusien taajuuksia käyttävien teknologioiden kehittyessä entisestään", jatkaa Juurakko-Lehikoinen.

Toimivat taajuudet varmistetaan hyvällä suunnittelulla

Taajuussuunnittelun tavoitteena on edistää digitalisaation kehittymistä ja antaa radiolaitteiden käyttäjille mahdollisimman suuri hyöty käytettävissä olevista radiotaajuuksista. Hyvällä kansallisella ja kansainvälisellä taajuussuunnittelulla on myös suuri rooli taajuuksien käytön häiriöttömyyden varmistamisessa. "Osallistumme yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa aktiivisesti kansainväliseen taajuustyöhön. Tavoitteenamme on varmistaa, että Suomen näkemykset tulevat huomioiduksi kansainvälisissä taajuuspäätöksissä", tähdentää Juurakko-Lehikoinen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansallisen taajuushallinnon peruspilarit: taajuuksien käytön yleissuunnittelu, radiotaajuuksien toimivuuden turvaaminen ja kansainvälinen yhteistyö.

Koska taajuuskaistojen käyttötarkoituksen muuttaminen on hidasta, pyritään tehokkaaseen taajuuksien käyttöön ensisijaisesti taajuuksien käytön yleissuunnittelulla. Sen pohjalta muodostuu Suomen kansallinen taajuuksien käyttösuunnitelma, jonka puitteissa huolehdimme käytännön tapauskohtaisen taajuussuunnittelun ja radiolupamenettelyn keinoin langattomien viestintäverkkojen taajuuksien saatavuudesta ja käytön häiriöttömyydestä.

Tervetuloa seuraamaan taajuuksien ihmeellistä maailmaa vuoden 2023 aikana! Radiotaajuudet nyt ja tulevaisuudessa -julkaisusarja verkkosivuillamme sisältää eri teemoja taajuuksien käyttötarkoituksista ja hyödyistä niin yhteiskunnalle kuin kansalaisille. Voit seurata julkaisusarjaamme myös somekanavillamme.

>> Radiotaajuudet nyt ja tulevaisuudessa -verkkosivut