-
Yhteydet

30.08.2023

Traficomin ilmailun ja merenkulun taajuussuunnittelun keskiössä yhteistyö, kehitys ja ennakointi

Uudet innovaatiot ja kokeilut tuovat uusia kulmia taajuuksien suunnitteluun ja valvontaan. Traficom edistää taajuuksien tehokasta ja häiriötöntä käyttöä tekemällä pitkäjänteistä ennakoivaa taajuussuunnittelua huomioiden tulevaisuuden taajuustarpeet.

Uudet teknologiat, säädökset ja kokeilut luovat paljon uutta ratkaistavaa myös Traficomin taajuussuunnittelulle. Ilmailun alalla ajankohtainen aihe on ollut miehittämätön ilmailu, esimerkiksi dronet. Myös mediassa näkyneet ja pörränneet innovaatiot dronella saapuvista postin paketeista ovat olleet tähän mennessä lähinnä kokeiluja, mutta tulevaisuudessa tämä voi olla arkea.

Merenkulun puolella pinnalle on noussut lähiaikoina autonomisten alusten kokeilut ja pilotoinnit ja esimerkiksi etäluotsausteknologia voisi tarjota tukea laivojen ohjauksessa satamiin niiden saapuessa Suomeen. Kaikki tämä kehitys niin ilmassa kuin merelläkin edellyttää myös luotettavasti toimivia taajuuksia, koska niin miehitettyihin kuin miehittämättömiin aluksiin tapahtuva viestintä on aina langatonta.

Taajuussuunnittelussa yhteistyö eri viranomaisten kesken on tärkeässä roolissa

Ilmailutoiminnassa käytetään erilaisia radiojärjestelmiä eri toimijoiden väliseen puheviestintään. Myös navigointi- ja laskeutumisjärjestelmät ovat osa ilmailutoiminnan radiojärjestelmiä. Traficom osallistuu näihin liittyvien uusien taajuusratkaisujen luomiseen. Keskiössä ovat etenkin käyttöehtojen pohdinta, eli esimerkiksi lentorajoitusten asettaminen alueilla, missä käyttö voi aiheuttaa radiohäiriöitä muulle viestinnälle.

Tapahtumissa tarpeet ovat vaihtelevia, esimerkiksi valtiovierailuihin, lentonäytöksiin tai vaikka Jyväskylän suurajoihin liittyy runsaasti tilapäisten taajuuksien käyttöä. Valtiovierailijoiden omat lentokoneet ja turvapalveluiden tarve korostavat tilapäisten satelliittiasemien ja taajuuksien tärkeyttä ja esimerkiksi rallikisoissa huolehdimme paikallisista taajuuksista, erityisesti helikopterien videonsiirtoa varten.

"Teemme tällaisissa tapahtumissa paljon taajuussuunnittelua, joka vaatii monipuolista osaamista ja nopeaa reagointia. Tarvittaessa menemme myös paikan päälle ja olennaisena on aina viranomaisten välinen yhteistyö", kertoo erityisasiantuntija Petteri Jokela.

Merellä radiolaitteita ovat puolestaan muun muassa VHF-radiopuhelimet, tutkat ja hätälähettimet. Meriradioliikenteessä on myös maalla sijaitsevia radioasemia erilaisia merenkulkuun ja veneilyyn liittyviä toimintoja varten. Myös meriaiheisille tapahtumille voidaan myöntää meriradiojärjestelmän lyhytaikainen lupa. Käyttäjän kannalta häiriöttömän ja toimivan radioviestinnän turvaamiseksi Traficomilta tulee hakea lupa taajuuksien käyttöön niin ilmailun kuin merenkulun radiojärjestelmien osalta.

Taajuuksien käytön valvonnan tavoitteena turvallisuuden edistäminen

Traficomin tehtävänä on taajuuksien käytön häiriöttömyyden varmistamisen ohella myös taajuuksien käytön valvonta. "Valvomme esimerkiksi sitä, millä taajuuksilla ja tehoilla dronet toimivat", täsmentää Jokela. Merenkulussa valvomme yhteistyössä poliisin valvontatoimien kanssa esimerkiksi meri-VHF-radioiden lupia ja voimme monitoroida hätä- ja turvallisuusradioliikenteiden taajuuksien häiriötilannetta", jatkaa Jokela.

Meri-VHF-radiopuhelin on tärkeä yhteydenpitoväline merellä ja toimii silloinkin, kun kännykkäverkossa ei ole kuuluvuutta. Meri-VHF-radiopuhelimen käyttöön tarvitaan Traficomilta pätevyystodistus ja radiolupa. Meri-VHF-kanava 16 on kansainvälisessä käytössä oleva tärkeä merenkulun hätä-, turvallisuus- ja kutsukanava, jolla ei muutoin tule viestiä. "Jos veneillessä huomaat meri-VHF-kanavalla 16 turhaa rupattelua, kannattaa yrittää päästä keskustelun väliin ja kehottaa siirtymään toiselle kanavalle. Näin turvataan hätäkanavien käytettävyyttä avuntarpeessa", ohjeistaa Jokela. "Onneksi tietoisuus merenkulun luvista ja tavoista on merenkävijöillä pitkälti hyvin tiedossa", Jokela jatkaa. Ilmailuradioliikenteen valvonnassa teemme muun muassa kanavakuormitusmittauksia.