-
Tulevaisuus

28.02.2023

Traficomin uusi Datatalousverkosto rakentaa reilumpaa datataloutta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin perustettu uusi verkosto on aloittanut toimintansa tammikuussa 2023. Uuden verkoston johtaja Jenni Koskinen on valmiina vastaanottamaan EU:n uudet digi- ja datasäädökset: "Tulossa on paljon uudenlaisia velvoitteita ja säädäntöä datan saatavuuteen, hyödynnettävyyteen, verkkoympäristön avoimuuteen ja turvallisuuteen liittyen. Komission datasäädökset pyrkivät muokkaamaan datan sisämarkkinoita ja luomaan yrityksille tasavertaisia mahdollisuuksia", kertoo Jenni Koskinen.

Lue lisää
Luottamus ja toimintavarmuus

28.02.2023

Kyberturvallisuuden kansallisten koordinointikeskusten verkosto lisää EU:n laajuista yhteistyötä ja vahvistaa kilpailukykyä

Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen Suomen kansallinen koordinointikeskus aloitti virallisesti toimintansa vuoden 2023 alusta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa.

Lue lisää
Tulevaisuus

28.02.2023

Vetylentäminen vähentäisi ilmailun ilmastovaikutuksia

Suomella on hyvät edellytykset luoda pitkällä tähtäimellä osin vetypohjainen energiajärjestelmä lentoliikenteessä. Suurin harppaus vetylentämisessä voisi tapahtua 2030-luvun loppupuolella, mutta sitä ennen tarvitaan paljon muun muassa tuotekehitystä. Vety ja siitä jalostetut synteettiset polttoaineet nähdään keinona vähentää lentämisen ilmastovaikutusta.

Lue lisää
Yhteydet

28.02.2023

Taajuudet yhteiskunnan tukirankana - seuraa julkaisusarjaamme radiotaajuuksista!

Kaikkien langattomuutta hyödyntävien laitteiden ja palveluiden käyttämiseen tarvitaan radiotaajuuksia. Käytämme arjessamme radiolaitteita tai radioverkkoihin perustuvia palveluita, joiden käyttöön taajuuksia tarvitaan. Traficomin tehtävänä on turvata taajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö Suomessa, nyt ja tulevaisuudessa. Tervetuloa seuraamaan taajuuksien ihmeellistä maailmaa vuoden 2023 aikana!

Lue lisää
Luottamus ja toimintavarmuus

28.02.2023

Töissä Traficomissa: Lauri Isotalo

Diplomi-insinööri Lauri Isotalo etsii työssään ratkaisuja kansalaisten tietoturvahaasteisiin. Viime vuonna hän mm. ratkoi soittajan puhelinnumeron väärentämiseen liittyviä teknisiä ongelmia. Lopulta yhteistyössä suomalaisten teleyritysten kanssa syntyi malli, jolla teleoperaattorit velvoitettiin estämään soittajan numeron väärentäminen ja kansainvälisten huijaussoittojen välittäminen puhelun vastaanottajille.

Lue lisää
Tulevaisuus

31.01.2023

Traficom vaikuttaa maailmalla: pinnalla erityisesti ilmasto, automaatio ja digitalisaatio

Kansainvälinen yhteistyö on osa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin päivittäistä arkea. Traficom edustaa Suomea maailmalla EU:ssa ja kansainvälisissä järjestöissä ja pyrkii vaikuttamaan kansainväliseen sääntelyyn koko laajalla ja monialaisella toimintakentällään. Keskeisiä teemoja ovat tällä hetkellä ilmasto, automaatio ja digitalisaatio.

Lue lisää
Yhteydet

31.01.2023

Yhteiskäyttöiset menopelit kasvattavat suosiotaan

Yhteiskäyttöiset autot, kaupunkipyörät ja sähköpotkulaudat ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Erityisen merkittävää kasvua on tapahtunut yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen ja yhteiskäyttöautojen määrissä. Yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen lisääntyminen kaduilla on kuitenkin ollut aivan omaa luokkaansa.

Lue lisää
Tulevaisuus

31.01.2023

6G:llä kohti kestävää kehitystä

Matkaviestinteknologioiden kehityksessä uusi sukupolvi tulee käyttöön aina noin 10 vuoden välein. Tällä hetkellä on meneillään 5G:n käyttöönotto, mutta samaan aikaan 6G-teknologian tutkimus on jo käynnissä. 6G tulee käyttöön noin vuonna 2030. Traficom vaikuttaa 6G:n visiointiin ja tukee näin tietoyhteiskunnan kestävää kehitystä sekä innovatiivisten palveluiden syntymistä.

Lue lisää