Tieliikenne
11.10.2019

Vastuullinen kuljetuspalvelu pienentää tilaajan riskiä

Käyttämällä vastuullista kuljetuspalvelun tuottajaa tilaaja muun muassa pienentää tavaran toimitukseen liittyvien häiriöiden riskiä. Kuljetuspalveluiden vastuullisuuden arviointi ja huomiointi ovat siis osa kuljetuksia käyttävän yrityksen riskienhallintaa.

Lue lisää
Tieliikenne
11.10.2019

Kuljetusten tilaajat arvostavat vastuullisten kuljetuspalveluiden toimintavarmuutta

Kuljetusten tilaajat pitävät laatua ja toimintavarmuutta suurimpana hyötynä vastuullisten kuljetuspalveluiden käytössä. Alustavien tulosten mukaan yli 80 % kyselyyn vastanneista tilaajista vastasi laadun ja toimintavarmuuden vastuullisten kuljetuspalvelujen käytön hyödyksi, ja ne erottuivat selkeästi tilaajien tärkeimpänä pitäminä hyötynä.  

Lue lisää
Viestintäverkot
24.09.2019

5G Momentum - Tulossa teemoitettuja työpajoja ja verkostoitumistilaisuuksia

5G Momentumin syksyn työpajojen aiheet on valittu keväällä tehdyn kyselyn perusteella. Kutsu tilaisuuteen lähetetään kyselyssä kiinnostuksensa aiheeseen esittäneille ja alan toimijoille.

Lue lisää
Ilmailu
23.09.2019

Laserhäirintää tapahtuu usein lennon kriittisimmissä vaiheissa

Ilmailun turvallisuustiedotteessa kerrotaan ilma-alukseen kohdistuvan laserhäirinnän seurauksista, tapausten nykytilanteesta sekä laserhäirinnästä annetusta oikeuden tuomiosta. Lisäksi tiedotteessa mukana ohjeita lentäjille laserhäirintään varautumiseksi.

Lue lisää
Ilmailu
02.09.2019

EU-dronelaki julkaistu – Soveltaminen alkaa heinäkuussa 2020

Pitkään valmistelussa ollut EU-dronelaki julkaistiin 11.6.2019 ja sitä aletaan soveltaa Suomessa siirtymäaikojen jälkeen. Edelleenkään lakia ei tulla soveltamaan sisätiloissa tapahtuvaan lennätykseen.

Lue lisää