-
Yhteydet

25.03.2021

Avaruudesta uutta liiketoimintaa ja palveluja

Tekniikan kehitys ja innovaatiot muuttavat merkittävästi satelliitti- ja avaruustoimialaa. Näkyvimpinä trendeinä satelliittitoimialalla ovat olleet satelliittien koon pieneneminen ja toisaalta satelliittiparvien kasvaminen jopa tuhansiin.

Lue lisää
Luottamus ja toimintavarmuus

25.03.2021

Kyberturvallisuus on kiinteä osa raideliikennejärjestelmän turvallisuutta

Eurooppalaisesta rautatiejärjestelmästä on tullut yhtenäistymisen ja digitalisoitumisen myötä aiempaa harmonisoidumpi ja avoimempi, ja näin ollen myös haavoittuvampi. Traficomin tavoitteena on lisätä raideliikenteen toimijoiden tietoisuutta kyberuhista ja -haavoittuvuuksista sekä tarjota tietoa ja työkaluja kyberturvallisuuden hallinnan kehittämiseen. Kyberturvallisuutta kehitetään yhteistyössä, jotta raideliikenteestä tulee yhä toimintavarmempi ja luotettavampi.

Lue lisää
Palvelut

25.03.2021

Sääntelyllä vipinää vahvan sähköisen tunnistamisen markkinaan

Tuoreen markkinaselvityksen perusteella vahvan sähköisen tunnistamisen markkinat toimivat pääasiassa hyvin, ja viime vuosina tehdyt lainsäädäntömuutokset ja sääntely ovat avanneet markkinaa entistä enemmän kilpailulle. Lisäksi merkittäviä kilpailun esteitä on saatu purettua. Kansalaiset ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä tarjolla oleviin vahvoihin sähköisiin tunnistusvälineisiin. Suurin osa kansalaisista käyttäisi vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä myös sähköisiin asiointipalveluihin tunnistautumisessa, jos asiointipalvelut mahdollistaisivat sen.

Lue lisää
Tulevaisuus

25.03.2021

Hankinta- ja konversiotuet vauhdittavat ympäristöystävällisiä valintoja

Traficom myöntää ajoneuvoihin liittyviä hankinta- ja konversiotukia, joilla vauhditetaan vaihtoehtoisen käyttövoimien yleistymistä. Tuet ovat yksi osa fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteistä.

Lue lisää
Yhteydet

25.03.2021

Suomi on yksi ilmailuturvallisuuden edelläkävijöistä

Suomen ilmailun turvallisuuspolitiikassa turvallisuus ja matkustajien luottamus lentoliikenne-järjestelmään ovat keskeisiä päämääriä. Kaupallinen ilmakuljetus on koronapandemiankin aikana ylläpitänyt nopeita yhteyksiä ja varmistanut ihmisten ja tavaroiden tarvittavan liikkumisen, ja ollut näin myös tärkeä osa kansallista huoltovarmuusketjua. Suomen ilmailun vahva turvallisuudenhallinta varmistaa alan turvallisen toiminnan ja auttaa pandemiasta palautumisessa.

Lue lisää
Palvelut

18.02.2021

Uusi dronelaki edistää turvallista lennättämistä ja innovaatioita

Koko EU:n dronelennättämisen yhtenäistävä asetus tuli voimaan vuoden vaihteessa. Nyt kaikkien droneja lennättävien harrastajien ja ammattilaisten tulee rekisteröityä, perehtyä lennättämiseen ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Dronerekisteri ja teoriakoe parantavat turvallisuutta. Lennätyskäytäntöihin uudistus toi joitain muutoksia, mutta perusasiat turvalliseen lennättämiseen säilyivät samana.

Lue lisää
Luottamus ja toimintavarmuus

18.02.2021

Tietoturvamerkki kertoo älylaitteen tietoturvasta

Tiesitkö, että Suomi on edelläkävijä kodin älylaitteiden tietoturvassa? Tietoturvamerkki on maailman ensimmäinen viranomaisen myöntämä tietoturvasta kertova merkki kuluttajakäyttöön tarkoitetuille älylaitteille ja sovelluksille. Tietoturvamerkki kertoo kyseisen tuotteen täyttävän Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen asettamat tietoturvavaatimukset, jotka pohjautuvat eurooppalaisen standardointijärjestö ETSIn standardiin. Lisäksi Tietoturvamerkki kertoo, että valmistajat suhtautuvat vastuullisesti asiakkaidensa tietojen suojaamiseen ja takaavat tuotteille myös kohtuullisen digitaalisen eliniän.

Lue lisää
Yhteydet

18.02.2021

Liikennejärjestelmää kehitetään tiiviissä yhteistyössä laajan tiedon pohjalta

Traficom on koonnut liikenneverkon strategista tilannekuvaa osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua. Tilannekuvassa tarkastellaan valtion väyläverkon ja muun liikenneverkon kehittämistarpeita ja tietoa käytetään valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanossa.

Lue lisää